Anunţ de atribuire

Anunţ de atribuire a contractului de prestari servicii de realizare a unui dicționar trilingv RO-BG-EN, cod CPV 79972100-9 – Servicii de publicare de dictionare de limbi regionale, în vederea realizarii unui dicționar trilingv RO-BG-EN cu termeni specifici de baza din construcțiiîn cadrul proiectului „Dezvoltarea pieței comune a forței de muncă și a mobilității forței de muncă în domeniul construcțiilor din zona transfrontalieră România-            Bulgaria”, cod proiect 16.4.2.076, cod e-MS 151

 

  1. Denumirea şi adresa achizitorului:

 

Asociaţia Construct Cluster Oltenia, str. Brazda lui Novac  nr.4, Craiova, Județul Dolj, România.

 

  1. Categoria, descrierea şi cantitatea serviciilor prestate/natura şi cantitatea serviciilor prestate/pentru contractul de lucrări: natura şi dimensiunea prestaţiilor, caracteristicile generale ale lucrării:

 

Încadrulproiectului“Dezvoltarea pieței comune a forței de muncă și a mobilității forței de muncă în domeniul construcțiilor din zona transfrontalieră România-Bulgaria” este prevӑzutӑachiziṭionareade prestari servicii de realizare a unui dicționar trilingv RO-BG-EN, cod CPV 79972100-9 – Servicii de publicare de dictionare de limbi regionale, în vederea realizarii unui dicționar trilingv RO-BG-EN cu termeni specifici de baza din construcții

 

  1. Data atribuirii si numărul contractului de prestare servicii: Contract nr. 98 din 29.11.2017.

 

  1. Denumirea şi adresa ofertantului/ofertanţilor câştigător/i:

 

ALMA DCMI SRL, Calea Severinului nr. 44A, Craiova, Județ Dolj.

 

  1. Preţul sau gama preţurilor plătite, cu TVA inclus: 6890.10 euro.

 

  1.  Alte informaţii: nu este cazul.

 

Preşedinte ACCO

Marian PETCU