Author Archive

CENTRUL DE INFORMARE ȘI CONSILIERE ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR

 

ASOCIATIA CONSTRUCT CLUSTER OLTENIA, în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria, Axa prioritară nr. 4: O regiune calificată și inclusivă, Obiectivul specific 4.1: Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și mobilitatea forței de muncă, implementează proiectul: ‘’Dezvoltarea pieței comune a forței de muncă și a mobilității forței de muncă în domeniul construcțiilor din zona transfrontalieră România-Bulgaria‘’, Cod Proiect 16.4.2.076, Cod e-MS 151, în calitate de Beneficiar 2, în parteneriat cu Beneficiarul Lider – Asociația Română pentru Industrie Electronică și Software, Filiala Oltenia, cu Camera de Comerţ şi Industrie Vidin – Beneficiar 3 şi Centrul Național pentru Servicii de Informare Pleven – Beneficiar 4.

În cadrul acestui proiect, în perioada august 2018 – iunie 2024, functionează CENTRUL DE INFORMARE ȘI CONSILIERE ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR

aferent zonei transfrontaliere: Dolj, Olt, Mehedinți, în Comuna Cârcea, Str. Calea București nr. 56, județul Dolj (la ieșirea din Craiova, pe drumul principal către Slatina).

 

În cadrul Centrului vor fi oferite:

 • informații tuturor persoanelor fizice romane si bulgare care doresc să se angajeze, califice, specializeze în domeniul construcțiilor din zona proiectului;
 • consiliere privind legislația muncii din partea unui inspector de resurse umane și pe baza unui soft legislativ actualizat;
 • toate datele rezultate din colaborarea acestui Centru cu toți factorii implicați pe piața muncii din domeniul construcțiilor din această zonă (instituțiile administrative locale, unitățile de învățământ, angajatorii, persoanele active în cadrul muncii).
 • informatii rezultate din colaborarea cu cele 2 centre de informare si consiliere din Bulgaria din regiunea Montana -Vidin, respectiv Vraca – Pleven.

 

Contact:- zilnic între orele – 08.00 – 17.00 la tel. 0771.574388

16.00 – 17.00 la sediul Centrului

 – e-mail: info.constructiirobg@gmail.com

 

ANUNT ATRIBUIRE

ANUNT ATRIBUIRE

CURSURI GRATUITE MONTATOR PERETI SI PLAFOANE DIN GHIPS CARTON

 

În perioada iunie 2017 – iunie 2019 Asociația Română pentru Industrie Electronică și Software, Filiala Oltenia în calitate de Beneficiar Lider, implementează proiectul ʺDezvoltarea pieței comune a forței de muncă și a mobilității forței de muncă în domeniul construcțiilor din zona transfrontalieră România-Bulgaria” în parteneriat cu Asociația CONSTRUCT CLUSTER Oltenia (ACCO), Camera de Comerţ şi Industrie Vidin şi Centrul Național pentru Servicii de Informare Pleven, în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria, Axa prioritară nr. 4: O regiune calificată și inclusivă, Obiectivul specific 4.1: Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și mobilitatea forței de muncă.

Proiectul are drept scop creșterea ocupării forței de muncă și îmbunătățirea situației economice din regiunea transfrontalieră prin inițiative care să activeze mobilitatea forței de muncă în regiune.

În cadrul proiectului,  Asociația CONSTRUCT CLUSTER OLTENIA organizează cursuri gratuite de SPECIALIZARE în meseria “MONTATOR PERETI SI PLAFOANE DIN GHIPS -CARTON”.

Durata cursului: 120 ore, 4 ore /zi, cu începere a primului curs din 13 august 2018 în Drobeta Turnu Severin.

Cursul cuprinde 40 ore teorie si 80 ore practica .

Conditii minime de inscriere: 8 clase.

Cursurile sunt autorizate de Autoritata Nationala de Calificare, iar diplomele sunt recunoscute si in UE .

Inscrierile se fac la sediul Asociației CONSTRUCT CLUSTER OLTENIA din Craiova, Str. Brazda lui Novac nr. 4 ( in incinta Universitatii Spiru Haret).

Acte necesare la  inscriere: copii dupa Certificat de nastere, Carte de identitate, dovada studii minim 8 clase, dovada unei alte calificari dobandite deja, Adeverinta medic.

Formularul de inscriere se va completa la sediul Asociatiei.

 

Informaţii suplimentare la tel. 0757/579253.

CURSURI GRATUITE TAMPLAR UNIVERSAL

 

În perioada iunie 2017 – iunie 2019 Asociația Română pentru Industrie Electronică și Software, Filiala Oltenia în calitate de Beneficiar Lider, implementează proiectul ʺDezvoltarea pieței comune a forței de muncă și a mobilității forței de muncă în domeniul construcțiilor din zona transfrontalieră România-Bulgaria” în parteneriat cu Asociația CONSTRUCT CLUSTER Oltenia (ACCO), Camera de Comerţ şi Industrie Vidin şi Centrul Național pentru Servicii de Informare Pleven, în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria, Axa prioritară nr. 4: O regiune calificată și inclusivă, Obiectivul specific 4.1: Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și mobilitatea forței de muncă.

Proiectul are drept scop creșterea ocupării forței de muncă și îmbunătățirea situației economice din regiunea transfrontalieră prin inițiative care să activeze mobilitatea forței de muncă în regiune.

În cadrul proiectului Asociația CONSTRUCT CLUSTER OLTENIA organizează cursuri gratuite de SPECIALIZARE în meseria “TAMPLAR UNIVRSAL”.

Durata cursului: 120 ore, 4 ore /zi, cu începere a primului curs din 13 august 2018 în Craiova.

Cursul cuprinde 40 ore teorie si 80 ore practica .

Conditii minime de inscriere: 8 clase.

Cursurile sunt autorizate de Autoritata Nationala de Calificare, iar diplomele sunt recunoscute si in UE .

Inscrierile se fac la sediul Asociației CONSTRUCT CLUSTER OLTENIA din Craiova, Str. Brazda lui Novac nr. 4 ( in incinta Universitatii Spiru Haret).

Acte necesare la inscriere: copii dupa Certificat de nastere, Carte de identitate, dovada studii minim 8 clase, dovada unei alte calificari dobandite deja, Adeverinta medic.

Formularul de inscriere se va completa la sediul Asociatiei.

 

Informaţii suplimentare la tel. 0757/579253.

CURSURI GRATUITE OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA

În perioada iunie 2017 – iunie 2019 Asociația Română pentru Industrie Electronică și Software, Filiala Oltenia în calitate de Beneficiar Lider, implementează proiectul ʺDezvoltarea pieței comune a forței de muncă și a mobilității forței de muncă în domeniul construcțiilor din zona transfrontalieră România-Bulgaria” în parteneriat cu Asociația CONSTRUCT CLUSTER Oltenia (ACCO), Camera de Comerţ şi Industrie Vidin şi Centrul Național pentru Servicii de Informare Pleven, în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria, Axa prioritară nr. 4: O regiune calificată și inclusivă, Obiectivul specific 4.1: Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și mobilitatea forței de muncă.

Proiectul are drept scop creșterea ocupării forței de muncă și îmbunătățirea situației economice din regiunea transfrontalieră prin inițiative care să activeze mobilitatea forței de muncă în regiune.

În cadrul proiectului Asociația CONSTRUCT CLUSTER OLTENIA organizează cursuri gratuite de INITIERE în meseria “OPERATOR LA MASINI  UNELTE CU COMANDA NUMERICA”.

Durata cursului: 120 ore, 4 ore /zi, cu începere a primului curs din 13 august 2018 în Craiova.

Cursul cuprinde 40 ore teorie si 80 ore practica .

Conditii minime de inscriere: studii medii.

Cursurile sunt autorizate de Autoritata Nationala de Calificare, iar diplomele sunt recunoscute si in UE .

Inscrierile se fac la sediul Asociației CONSTRUCT CLUSTER OLTENIA din Craiova, Str. Brazda lui Novac nr. 4 ( in incinta Universitatii Spiru Haret).

Acte necesare la  inscriere: copii dupa Certificat de nastere, Carte de identitate, dovada studii, Adeverinta medic.

Formularul de inscriere se va completa la sediu.

 

Informaţii suplimentare la tel. 0757/579253.

Anunt de atribuire

Anunţ de atribuire

Anunţ de atribuire a contractului de prestari servicii de realizare a unui dicționar trilingv RO-BG-EN, cod CPV 79972100-9 – Servicii de publicare de dictionare de limbi regionale, în vederea realizarii unui dicționar trilingv RO-BG-EN cu termeni specifici de baza din construcțiiîn cadrul proiectului „Dezvoltarea pieței comune a forței de muncă și a mobilității forței de muncă în domeniul construcțiilor din zona transfrontalieră România-            Bulgaria”, cod proiect 16.4.2.076, cod e-MS 151

 

 1. Denumirea şi adresa achizitorului:

 

Asociaţia Construct Cluster Oltenia, str. Brazda lui Novac  nr.4, Craiova, Județul Dolj, România.

 

 1. Categoria, descrierea şi cantitatea serviciilor prestate/natura şi cantitatea serviciilor prestate/pentru contractul de lucrări: natura şi dimensiunea prestaţiilor, caracteristicile generale ale lucrării:

 

Încadrulproiectului“Dezvoltarea pieței comune a forței de muncă și a mobilității forței de muncă în domeniul construcțiilor din zona transfrontalieră România-Bulgaria” este prevӑzutӑachiziṭionareade prestari servicii de realizare a unui dicționar trilingv RO-BG-EN, cod CPV 79972100-9 – Servicii de publicare de dictionare de limbi regionale, în vederea realizarii unui dicționar trilingv RO-BG-EN cu termeni specifici de baza din construcții

 

 1. Data atribuirii si numărul contractului de prestare servicii: Contract nr. 98 din 29.11.2017.

 

 1. Denumirea şi adresa ofertantului/ofertanţilor câştigător/i:

 

ALMA DCMI SRL, Calea Severinului nr. 44A, Craiova, Județ Dolj.

 

 1. Preţul sau gama preţurilor plătite, cu TVA inclus: 6890.10 euro.

 

 1.  Alte informaţii: nu este cazul.

 

Preşedinte ACCO

Marian PETCU

 

DOLJCONSTRUCT 2015

Materiale de construcţii, izolaţii termice şi fonice, instalaţii electrice şi sanitare, gresie, faianţă, marmură, decoraţiuni interioare şi exterioare, lacuri, vopsele şi tehnologii pentu toate suprafeţele şi mediile de aplicare, sisteme de acoperire a clădirilor şi locuinţelor.

Targul se va desfasura in perioada 07 – 10 mai 2015 la Centrul Multifunctional Craiova.

Eveniment asimilare de “Bune Practici”

Luni 16 martie 2015, in sala Nicolae Titulescu a Centrului Multifunctional din Craiova a avut loc evenimentul de “Bune Practici”
În cadrul acestui eveniment au susținut prezentari:

Christina Leucuta-senior adviser CLUSTERO: Importanta internationalizarii si networkingului pentru reteaua de clustere din Romania;

Vlad Stanciu – director executiv ROSENC: Clusterul de energii sustenabile din Romania- ROSENC; etichete bronz- silver

Sas Mihaela- responsabil marketing ACCO: Stimularea creșterii inteligente și bazate pe inovare pentru întreprinderile mici și mijlocii din România”

Galerie Foto

IMG_0421IMG_0443

Creșterea economică și dezvoltarea partenerială a clusterului ”Construct Cluster Oltenia”

Luni 16 martie 2015, in sala Nicolae Titulescu a Centrului Multifunctional din Craiova a avut loc actiunea – Creșterea economică și dezvoltarea partenerială a clusterului ” Construct Cluster Oltenia”.

În cadrul acestui eveniment au susținut prezentari:

Prof.dr.Paul Rinderiu-Universitatea din Craiova Fac. de Mecanica

Silvia Tranca Coordonator regional al Centrului Naţional de Dezvoltare a Invăţământului Profesional şi Tehnic: Planificare strategică a educaţiei şi formării profesionale: “Rolul invatamantului profesional si tehnic in inovarea economica si in dezvolatrea parteneriatului scoala-agent economic”

Radu-Mihai Ghinea Sef OTIMMC: Banca de dezvoltare- Concept banca de promovare

 

Galerie FOTO

IMG_0486 IMG_0545 IMG_0552

AMBIENT Construct 2015

AMBIENT Construct & Instal & Electric

EXPO Transilvania si Camera de Comert si Industrie Cluj organizeaza, in perioada 25 – 28 februarie 2015, cel mai important Targ International din Transilvania specializat in constructii si instalatii, AMBIENT CONSTRUCT & INSTAL. Reunim intr-o singura expozitie materiale, idei si servicii pentru construirea, renovarea si amenajarea casei.

Nume de marca, AMBIENT CONSTRUCT si AMBIENT INSTAL sunt recunoscute in randul vizitatorilor de specialitate. Anual, aceste manifestari expozitionale reunesc expozanti din tara si din strainatate, firme care confirma valoarea prin nivelul tehnic si calitativ al produselor / serviciilor expuse si favorizeaza benefic contactele de afaceri.

Manifestarile se adreseaza atat specialistilor din domeniu, firmelor din domeniul constructiilor si comerciantilor, cat si publicului larg.

Expozantii vin cu solutii moderne si economice pentru constructii si instalatii, atat pentru locuinte cat si pentru zonele comerciale si industriale. Printre acestea se numara cele mai noi tehnologii si materiale de constructii, o gama larga de articole sanitare, unelte si scule, vopsele, produse electrice, mobilier si decoratiuni interioare.

 Detalii eveniment: AMBIENT Construct & Instal & Electric

Training – Renasterea industriala bazata pe competitivitate si inovare

Reprezentanții firmelor membre ale Construct Cluster Oltenia au participat la cursuri de perfecționare, care s-au desfășurat la Craiova, în 9 și 10 decembrie 2014, cursuri susținute de doamna Christiana Leucuța, senior advisor CLUSTERO.

RENASTEREA INDUSTRIALA BAZATA PE COMPETITIVITATE SI INOVARE

9 dec 2014 – CLUSTER – Structura asociativa inovativa pentru crestere economica si locuri de munca
Agenda training 9 decembrie 2014

10 dec 2014 – IMPORTANTA INTERNATIONALIZARII SI A RETELIZARII PENTRU IMM SI CLUSTERE
Agenda training 10 decembrie 2014

 

 

 

Schimb de experientă (knowledge transfer): Cresterea  încrederii între membrii clusterului

Joi, 27 noiembrie 2014, la sediul Asociației Construct Cluster Oltenia de la Centrului Multifunctional din Craiova a avut loc actiunea – Schimb de experientă (knowledge transfer): Cresterea  încrederii între  membrii clusterului.

În cadrul acestui workshop au susținut prezentari:

 • Domeniul construcții civile și industriale: Prezentare Recon: Tehnologii moderne de cofrare Inginer Sebastian Aribasioiu
 • Prezentari potentiali membri: tehnologie moderna de taiere cu jet de apa Inginer Daniel Popa

Workshop-ul a fost moderat de Vicepresedinte : Vasile Cioroiu , director Ciromat Serv S.R.L

Galerie foto

IMG_0005 IMG_0015 IMG_0039 IMG_0038 IMG_0047 IMG_0023

Campanie de promovare – Seminar Stimulare-dezvoltare, invatamant-cercetare

Joi, 27 noiembrie 2014, la sediul Asociației Construct Cluster Oltenia de la Centrului Multifunctional din Craiova a avut loc actiunea – Seminar Stimulare-dezvoltare, invatamant-cercetare.

În cadrul acestui workshop au susținut prezentari:

   • Vicepresedinte ACCO: Vasile Cioroiu
   • Sef OTIMMC Radu-Mihai Ghinea Romania HUB –Programe pentru stimularea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii cu finantare de la bugetul de stat si din surse externe

  • Prodecan:  Conf.dr.ing. Cristian Burada – Invatamant si cercetare -Facultatea de mecanica Craiova

Galerie FOTO

Construct Expo – Bucuresti

CONSTRUCT EXPO, Targul international de tehnologii, echipamente, utilaje si materiale pentru constructii, va avea loc intre 26-29 martie 2015, in aceeasi perioada cu AMBIENT EXPO, ROMTHERM, EXPO FLOWERS & GARDEN si ANTIQUE MARKET.

Produse noi, idei noi, servicii noi, afaceri noi. Acestea sunt cele 4 repere ale Construct Expo 2015, targ care detine locul de lider pe piata evenimentelor de profil din Romania, fiind un generator de tendinte in domeniul constructiilor.

In centrul atentiei sunt inovatia si tendintele, materialele de calitate, arhitectura contemporana, tehnologiile si solutiile verzi. Evenimentul reprezinta o oportunitate de a face schimb de idei pentru cei care doresc sa fie inovativi si vor sa furnizeze produse si servicii de calitate.

Detalii: www.constructexpo.ro/

Bauen-Wohnen Salzburg

Detalii:www.bauen-wohnen.co.at/en/

Seebbe Belgrad

Detalii: http://seebbe.com/en/home.html

Istambul Window, Glassexpo, Doorexpo

Detalii: www.istanbulwindowfair.com/

Batibouw

poze27 (23) poze27 (29) poze27 (33) poze27 (40) poze27 (51) poze27 (55) poze27 (67) poze27 (69) poze27 (71) poze27 (78) poze27 (84) poze27 (87)  poze27 (93) poze27 (14) poze27 (16) poze27 (21) poze27 (22) poze27 (23) poze27 (25) poze27 (28) poze27 (29) poze27 (30) poze27 (33) poze27 (37) poze27 (39) poze27 (46) poze27 (87) poze27 (91) On Thursday the 26th and on Friday the 27th of February 2015, Batibouw, the greatest professional fair of construction and renovation, will open its doors to professionals exclusively.

Detalii: batibouw.be/en/

Expoconferința RIFF

NUME EVENIMENT: Expoconferința Internațională de Arhitectură RIFF – acoperișuri, izolații, fațade

ORGANIZATORI: ABplus Events, Ordinul Arhitectilor din Romania – OAR

PARTENER OFICIAL: Saint-Gobain România |PARTENERI PRINCIPALI: Rockwool România | PARTENERI: Trakya Cam | SPONSORI: BASF, Skylux, Hexadome Construct, Aluterm Group

EDIȚIA: a V-a | WEBSITEwww.ieriff.ro | RIFF 2014 MASTERPLAN | DATA: 10-11 noiembrie 2014 | LOCATIA: Radisson Blu Hotel, Calea Victoriei 63-81, București |PROGRAM: 2 zile, 09:00-18:00 | EVENIMENTE CONEXESHARE 2014, lead architects and contractors, 10 noiembrie

RAPOARTE POSTEVENIMENT 2014GIS 2014LAUD 2014INGLASS 2014

DESCRIERE: Eveniment internațional dedicat arhitecturii fațadelor, acoperișurilor și izolațiilor, care promovează exemplele recente de bună practică din arhitectura românească și internațională, proiectele premiate, arhitecții cu rezultate deosebite. Evenimentul face parte din seria expoconferințelor internaționale organizate de ABplus Events, Ordinul Arhitecților din România, Asociația Arhitecților Polonezi și Camera Arhitecților din Ungaria, la București, Varșovia și Budapesta. Mai multe aici.

STRUCTURĂ EVENIMENT: conferință – sesiuni plenare, workshop-uri, Masterclass; expoziție tematică.

NUMĂR PARTICIPANȚI: 400 | STRUCTURĂ PARTICIPANȚI: arhitecți membri OAR – proprietari birouri de arhitectură, companii cu soluții pentru arhitectură – top management. |DISTRIBUȚIE ARHITECȚI PARTICIPANȚI: România – filialele teritoriale OAR, Danemarca, Israel, Marea Britanie, Turcia, Kuweit, Ungaria, Franța, Olanda.

INVITAT SPECIAL: arhitect Ósbjørn JACOBSEN, câștigătorul Marelui Premiu al Uniunii Europene pentru Arhitectură Contemporană “Mies van der Rohe” 2013. | SPEAKERI: 40 – din care 10 speakeri arhitecți internaționali, 10 speakeri arhitecți români, 20 de speakeri reprezentanți companii . | SPEAKERI INTERNAȚIONALI: arhitect Ósbjørn JACOBSEN, arhitect Ged COUSER, arhitect Murat TABANLIOGLU, arhitect Joaquín PÉREZ-GOICOECHEA, arhitect Simon ALLFORD, arhitect András KRIZSÁN, arhitect Hubert-Jan HENKET, arhitect Philippe CHIAMBARETTA, arhitect Avner YASHAR, arhitect Richard JOBSON.

PREMII OBȚINUTE DE ARHITECȚII PARTICIPANȚI: Premiul Uniunii Europene pentru Arhitectură Contemporană “Mies van der Rohe” 2013; Middle East Awards 2013; World Architecture Festival Award 2013; Arabian Property Awards 2013; RIBA Practice of the Year 2013; Ordinul de Merit al Republicii Ungare 2013; Dutch Design Award 2013 – Best Exterior; Sustainability Award 2014. 15 proiecte care voir fi prezentate la RIFF 2014 au fost nominalizate în iulie la mai multe categorii din cadrul World Architecture Festival, Singapore 2014.

POSIBILITĂȚI/PACHETE DE PARTICIPARE: Participant, Pachet de Promovare, Expozant, Prezentare în cadrul unui workshop, Prezentare în sesiunea plenară în calitate de Sponsor, Partener, Partener Principal.

SOLICITARE PACHETE DE PARTICIPARE: riff@abplusevents.com |  TEL: RO – +4-0745-573-730, +4-0745-573-731

Plast Eurasia

Pionierii industriei maselor plastice se întalnesc la PLAST Eurasia Istambul 2014.

Punctul de întâlnire al industriei maselor plastice Plast Eurasia İstanbul , ediția cu numărul 24 a Târgului  International al maselor plastice İstanbul  își deschide porțile în data de 07 decembrie 2014 la TÜYAP Fair and Congress Center, Büyükçekmece/İstanbul. Reunind cumpărători și a producători din industria materialelor plastice , Plast Eurasia Istanbul este o a platformă comercială pentru piețele din Orientul Îndepărtat , Orientul Mijlociu și Asia Centrală către Europa și Balcani .

Detalii: www.plasteurasia.com/en/

Schimb de experientă (knowledge transfer): Cresterea  încrederii între  membrii clusterului

Marti, 28 octombrie 2014, la sediul Asociației Construct Cluster Oltenia de la Centrului Multifunctional din Craiova a avut loc actiunea – Schimb de experientă (knowledge transfer): Cresterea  încrederii între  membrii clusterului.

În cadrul acestui workshop au susținut prezentari:

  • Liviu Mateescu- PIXELMOTION SRL – Prezentarea portalului clusterului Asociația Construct Cluster Oltenia

  • Arhitect Mariana Trif – Getrix S.A – Prezentare Getrix: proiecte de succes, initiative, relatii de colaborare,viziune

  • Ing. Sever Cocosila-director GIP SRL – Prezentare Gip: proiecte de succes, initiative, relatii de colaborare,viziune 

 

Galerie foto

Campanie de promovare, Seminar – Strategie, inovare, transfer tehnologic

Marti, 28 octombrie 2014, in sala de conferinte a Centrului Multifunctional din Craiova a avut loc actiunea – “Campanie de promovare, Seminar – Strategie, inovare, transfer tehnologic”.

În cadrul acestui eveniment au susținut prezentari: domnul Petcu Marian (RECONS SA CRAIOVA), domnul Ing. Gabriel Vladut (AROTT CRAIOVA), cat si doamna Mihaela Sas  (Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia).

Stategie, inovare, transfer tehnologic – Creșterea economică și dezvoltarea partenerială a clusterului ” Construct Cluster Oltenia”

 

Galerie foto

 

_MG_0663 IMG_0601 IMG_0632 IMG_0636 IMG_0669 IMG_0709 DSC_5901 DSC_5905 DSC_5880

 

BAU 2015 – Munich

World’s Leading Trade Fair for Architecture, Materials and Systems

BAU is ……business-focused and industry-wide
Business, contacts and information platform for all professionals involved in building design, construction
and management…innovative and solutions-oriented
Innovations and new developments for residential and commercial construction and interior fit-out—new-build
and R&M…global and local
235,000 visitors meet 2,000 exhibitors: At home in Germany, leading in Europe, the benchmark worldwide…inspiring for architects and engineers
World’s Number One for construction design: 50,000 visitors from planning offices and architectural practices…visionary and sustainable
Real solutions and forward-looking ideas for meeting the global ecological and social challenges
BAU 2015 – the future of building

Detalii: www.bau-muenchen.com/en

Conferința de lansare a proiectului “Creșterea economică și dezvoltarea partenerială a clusterului ”Construct Cluster Oltenia”

Conferința de lansare a proiectului 

În data de 29 septembrie 2014, începând cu orele 11.00, s-a desfăşurat la Craiova,  în Sala de Conferințe din str. Târgului, nr. 26 (Centrul Multifuncțional), Conferința de lansare a proiectului – sesiune de informare in domeniul construcții și concept cluster.

În perioada mai 2014-iunie 2015,  Asociația Construct Cluster Oltenia  implementează proiectul  Creșterea economică și dezvoltarea partenerială a clusterului ” Construct Cluster Oltenia”, in cadrul Programului Operaţional Sectorial Creșterea Competitivitații Economice 2007-2013; Axa Prioritara 1: „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient””; Domeniul Major de Intervenție D1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, Operațiunii 1.3.3 „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanțurile de furnizori sau clustere”.

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivitații întreprinderilor din cadrul clusterului pe plan european.

În cadrul proiectului se vor desfăşura 5 campanii pentru promovare  avand ca scop „atingerea indicatorului de rezultat: firme nou atrase in cluster.

Invitatie
Agenda

Galerie foto

Achizitie servicii pentru evenimente

Documentatie achizitie

Creșterea economică și dezvoltarea partenerială a clusterului ”Construct Cluster Oltenia”

“Creșterea economică și dezvoltarea partenerială a clusterului ” Construct Cluster Oltenia”

 • POS CCE-A1-DM 1.3.- O 1.3.3- 2013
 • Axa prioritară 1 – Un sistem de producție inovativ și eco-eficient,
 • Domeniul Major de Intervenție 1.3-“ Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” ,
 • Operațiune 1.3.3- Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanțurile de furnizori sau clustere”

In cadrul proiectului vor fi realizate activitati precum:

 • Proiectarea, documentarea, implementarea si certificarea sistemelor de management (inclusiv organizarea de audituri de supraveghere);
 • Organizarea de campanii de promovare a facilitătilor clusterului: organizarea de seminarii de promovare, mese rotunde, etc
 • Promovarea on-line pe perioada de implementarea a proiectului
 • Participarea la târguri, expozitii si misiuni economice in tara si in strainatate. Participarea la cursuri de formare (training) pentru instruirea personalului EMC şi a reprezentanţilor membrilor clusterului/lanţului de valoare, pentru scopurile proiectului
 • Organizarea de work-shopuri / seminarii cu scopul facilitării schimbului de experientă (knowledge transfer) si cresterii încrederii între membrii clusterului
 • Activităti de construire de imagine (branding) la nivel naţional şi european (realizarea de materiale de promovare a clusterului), mediatizarea proiectelor şi a rezultatelor, în scopul optimizării implementării proiectelor şi, respectiv, a Strategiei de dezvoltare a clusterului
 • Activitati de identificare si atragere de resurse financiare pentru dezvoltare
 • Activitati de informare si publicitate privind proiectul
 • Activitati de monitorizare si control.