CENTRUL DE INFORMARE ȘI CONSILIERE ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR

 

ASOCIATIA CONSTRUCT CLUSTER OLTENIA, în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria, Axa prioritară nr. 4: O regiune calificată și inclusivă, Obiectivul specific 4.1: Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și mobilitatea forței de muncă, implementează proiectul: ‘’Dezvoltarea pieței comune a forței de muncă și a mobilității forței de muncă în domeniul construcțiilor din zona transfrontalieră România-Bulgaria‘’, Cod Proiect 16.4.2.076, Cod e-MS 151, în calitate de Beneficiar 2, în parteneriat cu Beneficiarul Lider – Asociația Română pentru Industrie Electronică și Software, Filiala Oltenia, cu Camera de Comerţ şi Industrie Vidin – Beneficiar 3 şi Centrul Național pentru Servicii de Informare Pleven – Beneficiar 4.

În cadrul acestui proiect, în perioada august 2018 – iunie 2024, functionează CENTRUL DE INFORMARE ȘI CONSILIERE ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR

aferent zonei transfrontaliere: Dolj, Olt, Mehedinți, în Comuna Cârcea, Str. Calea București nr. 56, județul Dolj (la ieșirea din Craiova, pe drumul principal către Slatina).

 

În cadrul Centrului vor fi oferite:

  • informații tuturor persoanelor fizice romane si bulgare care doresc să se angajeze, califice, specializeze în domeniul construcțiilor din zona proiectului;
  • consiliere privind legislația muncii din partea unui inspector de resurse umane și pe baza unui soft legislativ actualizat;
  • toate datele rezultate din colaborarea acestui Centru cu toți factorii implicați pe piața muncii din domeniul construcțiilor din această zonă (instituțiile administrative locale, unitățile de învățământ, angajatorii, persoanele active în cadrul muncii).
  • informatii rezultate din colaborarea cu cele 2 centre de informare si consiliere din Bulgaria din regiunea Montana -Vidin, respectiv Vraca – Pleven.

 

Contact:- zilnic între orele – 08.00 – 17.00 la tel. 0771.574388

16.00 – 17.00 la sediul Centrului

 – e-mail: info.constructiirobg@gmail.com

 

Anunt de atribuire

Anunt de atribuire

Anunt atribuire


Anunt_atr

Sesiunea de prezentare Knauf Insulation

Ne face o deosebită placere sa vă anunțăm că pe data de 09.03.2016 a avut loc Sesiunea de prezentare Knauf Insulation, eveniment organizat de D-na Prof. PhD. Eng. Mădălina Calbureanu, Universitatea din Craiova-Facultatea de Mecanică, având tematica “Creșterea eficienței energetice a unei clădiri”. 

Cu o experiență de peste 30 de ani și o dezvoltare rapidă, Knauf Insulation este una dintre cele mai respectate companii globale din industria izolațiilor.

Producător al unei game largi de materiale izolante, Knauf Insulation se poziționează strategic și oferă soluții pentru toate tipurile de aplicații.

Prezent din 2008 în Romania, Knauf Isolation este unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața materialelor izolante, cu un portofoliul ce include vată minerală de sticlă, vată minerală bazaltică, și plăci din fibre de lemn (Heraklith).

Clusterele din Romania pe calea către excelență

Vă anunțăm cu deosebită plăcere ca pe data de 6 mai 2016 a avut loc la Bucuresti un seminar dedicat evidențierii deosebite a performanțelor clusterelor romanești ce au obținut medalia de argint acordata de catre European Secretariate for Cluster Analysis. Dorim să evidențiem, de asemenea si cele 27 clustere de bronz.

Cu această ocazie s-a organizat și o masă rotundă pe tema politicii de cluster si a instrumentelor de sprijin adecvate.

La acest eveniment au participat: fostul Ministru al Educației, Prof. Dr. Ing. Adrian Curaj, dl secretar de stat Laurențiu Stelea ( MFE), dl secretar de stat Manuel Costescu(ME) precum și alți reprezentanți ai autorităților competente în domeniu.

Teme abordate:

  • Inovare și tehnologie in clustere
  • Situația clusterelor din romania în conext european
  • Evidența nivelului de excelența atins de clusterele din Romania ( bornz și argint); acordarea medaliilor de argint pentru excelența în managementul clusterelor
  • Politica de cluster în Romania. Finanțarea clusterelor
  • Clusterele în context regional și sectorial: Acordul de parteneriat al consorțiului sectorial în domeniul mecatronicii
  • Instrumente financiare si non-financiare în sprijinul membrilor clusterelor: Rețeaua EEN.

Clusterele din Romania pe calea catre excelenta

Workshop Build Upon

Vă invităm cu mare interes pe 16 Mai, ora 15:00 la Centrul Multifunctional  pentru a vă alătura dialogului nostru pentru a obține o strategie și un plan de implementare care să ne reprezinte și să schimbe România prin renovarea sustenabilă a fondului de clădiri existente, un eveniment organizat de Consiliul Român pentru Clădiri Verzi (RoGBC) în parteneriat cu Asociatia Construct Cluster Oltenia (ACCO).

Se va vorbi de altfel și despre proiecte naționale de dezvoltare și investiții în scopul creării de locuri de muncă și a creșterii economice precum și integrarea principiilor de dezvoltare durabilă, economie verde și economie circulară.

Anunt important lansare program SRL-D 2015

Începând cu data de 10.09.2015 ora 10.00 va fi activă aplicaţia de înscriere a planurilor de afaceri în cadrul Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri.

Prin Program se finanţează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii: – Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 44.821 lei/beneficiar;

– Contribuţie proprie sau credit bancar – minim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

ANGAJARI

Se cauta zugravi si faiantari.Daca sunteti interesati sa lucrati intr-o echipa dinamica si serioasa contactati-ne la 0756.120.330 / 0744.500.029

Aplicația on-line pe programul COMERȚ 2015

Condiții de participare

Firmele eligibile trebuie să fi fost înființate de cel puțin doi ani, să fi obținut profit în anul 2014, să nu aibă datorii către bugetul local sau către bugetul de stat, dar și să fi avut cel puțin trei angajați înainte de data la care aplică pentru banii pe programul COMERȚ 2015. Ce pot face firmele cu banii de la stat? Pot achiziționa diverse echipamente, de la calculatoare, case de marcat, cântare și până la echipamente de lucru și utilaje, autoutilitare, motostivuitoare etc.

Detalii despre cum trebuie transmis on-line planul de afaceri și certificatele necesare, despre grila de punctaj și detalii despre eligibilitate pot fi accesate de pe internet, de pe site-ul www.aippimm.ro, secțiunea programe 2015.

Anunt important lansare program START 2015

Incepand cu data de 22.06.2015 ora 10.00 va fi activa aplicatia de inscriere a planurilor de afaceri in cadrul Programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului la finantare START 2015. Aplicatia va fi activa pina in data de 01.07.2015 ora 20.00.

Pentru a consulta procedura de implementare precum si anexele acesteia CLICK AICI!

Proiectul legislativ pentru transformarea EximBank în bancă de dezvoltare

Proiectul legislativ pentru transformarea EximBank în bancă de dezvoltare ar urma să fie finalizat până la finalul acestei luni, după cum a anunţat, ieri, Enache Jiru, secretar de stat în Ministerul Finanţelor Publice (MFP).
     Domnia sa a precizat că noua bancă ar putea deveni funcţională în câteva luni de la promovarea legii: “Dacă am promova în iunie documentul de transformare a EximBank, (n.r. banca) ar putea deveni funcţională în trei-patru luni”.
Enache Jiru a mai spus că statul a optat pentru transformarea unei bănci existente în bancă de dezvoltare, întrucât aceasta, respectiv EximBank, are experienţă locală, iar extinderea sa nu implică bani de la buget, care ar fi fost necesari în cazul construcţiei unei entităţi noi.
Pentru transformarea EximBank în bancă de dezvoltare, capitalul de risc al EximBank, de circa 2,2 milioane lei, va fi suplimentat.
Recent, Traian Halalai, preşedintele EximBank, declara că instituţia pe care o conduce se pregăteşte să preia atribuţiile specifice unei bănci pentru dezvoltare, ceea ce va creşte implicarea sa în domeniul atragerii fondurilor europene şi al obţinerii unui rol principal în implementarea proiectelor naţionale şi regionale de dezvoltare a infrastructurii.
Şeful EximBank a precizat că valoarea facilităţilor acordate de bancă pentru susţinerea proiectelor care au beneficiat de fonduri alocate de la Uniunea Europeană se ridică la aproape 300 de milioane de lei, în ultimii doi ani.

 

 

Legea privind investitorii individuali Business Angels nr 120/2015

ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei

ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 382 din 02 iunie 2015

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articolul 1

(1) Prezenta lege reglementează condiţiile în care persoanele fizice, denumite investitori individuali-business angels, pot beneficia de facilităţi fiscale, ca urmare a dobândirii de părţi sociale prin investiţii în microîntreprinderi şi întreprinderi mici, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare,denumite în continuare societăţi, care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

a)sunt constituite ca societăţi cu răspundere limitată în condiţiile art. 2 din Legea societăţilor nr. 31/1990 , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b)sunt întreprinderi autonome în sensul Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

c)nu se află în incapacitate de plată sau în stare de insolvenţă ori în faliment şi nu a fost deschisă procedura concordatului preventiv sau a lichidării  societăţii.

(2) Nu intră sub incidenţa prezentei legi investiţiile realizate în societăţi care desfăşoară activităţi în următoarele domenii:

a)bancar;

b)asigurări şi reasigurări, al pieţei de capital, intermedieri financiare, orice alte activităţi în domeniul financiar;

c)tranzacţii imobiliare, închiriere active imobiliare, intermedieri în domeniul imobiliar, dezvoltare imobiliară;

d)jocuri de noroc şi pariuri;

e)producţie sau comercializare de oţel;

f)producţie sau comercializare de cărbune;

g)construcţii de nave maritime şi fluviale;

h)producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope;

i)consultanţă în orice domeniu.

Articolul 2

(1) Pentru a beneficia de facilităţile prevăzute la art. 3, orice persoană fizică poate deveni investitor individual-business angel la societăţile prevăzute la art. 1, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a)este o persoană din afara societăţii şi dobândeşte calitatea de asociat al acesteia prin aportul său în numerar la capitalul social al societăţii, rezultând emiterea de noi părţi sociale în favoarea sa; investitorul individual-business angel va dobândi un număr de părţi sociale la societate la valoarea nominală cu primă de emisiune aferentă aportului său, plătită la data majorării capitalului social;

b)investeşte o sumă cuprinsă între 3.000 de euro şi 200.000 de euro, echivalent lei la cursul Băncii Naţionale a României din ziua efectuării operaţiunii în societatea al cărei asociat devine, prin dobândirea de părţi sociale; dobândirea părţilor sociale are loc prin majorare de capital social, în conformitate cu prevederile lit. a), iar suma investită va fi plătită prin intermediul sistemului bancar din România şi va fi înregistrată în contabilitatea societăţii, conform legii; aceste limite de sume se aplică cumulat, indiferent de numărul investitorilor;

c)investiţia este efectuată strict în vederea îndeplinirii obiectului principal de activitate al societăţii şi planului de afaceri pentru care investitorul individual-business angel va investi;

d)nu are fapte înscrise în cazierul fiscal eliberat de autorităţile competente la data efectuării investiţiei;

e)nu poate deţine, ca urmare a investiţiei, în nume propriu sau prin persoane interpuse, mai mult de 49% din capitalul social al societăţii în cauză;

f)nu este incapabilă ori nu a fost condamnată pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală,infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Dacă mai multe persoane fizice devin investitori individuali-business angels în condiţiile alin. (1), facilităţile fiscale pot fi acordate pentru maximum 49% din capitalul social al societăţii în cauză, proporţional cu procentul părţilor sociale deţinute.

Articolul 3

(1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 67 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, investitorul individual-business angel este scutit de impozitul pe veniturile sub formă de dividende pentru o perioadă de 3 ani din momentul dobândirii părţilor sociale, pentru dividendele aferente părţilor sociale dobândite în condiţiile art. 2 alin. (1) lit. a). (2) Prin derogare de la dispoziţiile

art. 67 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, investitorul individual-business angel este scutit de impozitul pentru câştigul stabilit conform art. 66 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, dacă transferul părţilor sociale are loc după trecerea unui termen de cel puţin 3 ani de la dobândire.

(3) Valoarea totală, cumulată a sumelor pentru care se aplică facilităţile acordate conform alin. (1) nu poate depăşi valoarea investiţiei efectuate de către toţi investitorii individuali-business angels.

(4) Investitorul individual-business angel poate cesiona părţile sociale într-o societate închisă împreună cu investiţia acordată societăţii către un alt investitor individual, care la data dobândirii prin cesiune a drepturilor de participare, potrivit art. 2 alin. (1), nu avea calitatea de asociat, acesta din urmă beneficiind de toate facilităţile fiscale acordate de prezenta lege pentru investitorul individual-business angel. Termenele şi condiţiile stabilite de prezenta lege se vor aplica noului investitor individual-business angel pentru restul perioadei rămase.

Articolul 4 Facilităţile fiscale prevăzute la art. 3 se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

a)investitorul individual-business angel nu înstrăinează părţile sociale înainte de expirarea termenului de 3 ani de la data dobândirii acestora în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. a); în caz contrar, acesta datorează impozitul pe veniturile sub formă de dividende conform art. 67 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, aferent perioadei pentru care a fost acordată facilitatea fiscală prevăzută la art. 3 alin. (1), la care se adaugă accesorii potrivit legii, precum şi impozitul pe veniturile din investiţii conform art. 67 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, aferent înstrăinării părţilor sociale;

b)actul constitutiv al societăţii, depus pentru susţinerea cererii de înregistrare a majorării capitalului social prin emiterea de noi părţi sociale în registrul comerţului, conţine următoarele clauze:

1 of 2 03/06/2015 7:11 PM www.Legex.ro http://www.legex.ro/Printeaza2.aspx

(i) participarea la profit şi pierderi a asociaţilor va deveni proporţională cu procentul părţilor sociale deţinute de fiecare asociat;

(ii)deciziile privind planul de afaceri şi renunţarea la împărţirea profitului, aferente investiţiei efectuate, se vor lua cu acordul tuturor asociaţilor;

c)societatea şi asociaţii nu utilizează prima de emisiune la majorarea capitalului social şi nu o repartizează către asociaţi, pe o durată de 3 ani de la data înregistrării investitorului individual-business angel la registrul comerţului;

d)societatea nu are datorii către bugetul general consolidat la data cesionării părţilor sociale de către investitorul individual-business angel.

Articolul 5 (1) Investitorul individual-business angel, asociaţii societăţii şi societatea vor încheia un acord de contribuţie în care se menţionează obligatoriu majorarea de capital social prin emiterea de părţi sociale şi  prima de emisiune urmând să îl înregistreze la registrul comerţului, conform legislaţiei în vigoare.

(2) În registrul comerţului se face menţiunea despre statutul de investitor individual-business angel, pe baza acordului de contribuţie, care va fi ataşat la cererea de înregistrare a majorării de capital social şi emiterea de noi părţi sociale.

Articolul 6 (1) Societatea va lua măsurile necesare pentru obţinerea şi deţinerea de informaţii complete, clare şi actualizate, despre structura deţinătorilor părţilor sociale, inclusiv a investitorului individual-business angel, şi le va pune la dispoziţia Oficiului Naţional al Registrului Comerţului sau a altor autorităţi competente, conform prevederilor legale.

(2) Reprezentantul legal desemnat al societăţii asigură păstrarea, potrivit prevederilor legii, într-o formă corespunzătoare a datelor de identitate ale deţinătorilor părţilor sociale, inclusiv ale investitorului individual-business angel, şi a înregistrărilor tuturor operaţiunilor financiare desfăşurate de societate pe o perioadă de minimum 5 ani de la data la care societatea şi-a încetat activitatea.

Articolul 7   Măsurile de natura ajutorului de stat sau de minimis instituite de prezenta lege vor fi acordate în baza unei scheme de ajutor de stat sau de minimis elaborate de Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici

şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale şi ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat.

Articolul 8 Prezenta lege intră în vigoare la 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Eveniment de networking la Ambasada României cu prilejul vizitei delegației economice din județul Dolj

La 22 mai 2015, Ambasada României la Londra a organizat un eveniment de networking, în contextul prezenței la Londra a unei delegații economice din județul Dolj.La eveniment au participat primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa și Dragoș Andrei, Reprezentantul României la BERD.În mesajul adresat celor peste 30 de reprezentanți ai companiilor românești și britanice, Ambasadorul României, Dr Ion Jinga, a subliniat evoluţiile pozitive înregistrate în relațiile economice bilaterale și rolul parteneriatelor dintre autoritățile locale din România și Marea Britanie.

Ambasadorul României a remarcat rezultatele vizitei delegației județului Dolj în Marea Britanie, trei companii britanice exprimandu-și interesul de a realiza investiții, în perioada următoare, în cadrul Parcului Industrial Craiova.Cu această ocazie, au fost identificate o serie de oportunități pentru companiile românești, îndeosebi din perspectiva creșterii exportului de produse, transfer tehnologic și colaborare în proiecte comune româno-britanice. Totodată, a fost abordată posibilitatea organizării unei noi misiuni economice, în marja participării românești la targul internațional Advanced Engineering UK 2015, în a doua parte a acestui an, alcătuită din companii românești din județul Dolj.

Presedintele clusterului dl Marian Petcu a facut parte din delegatia respectiva.

Why Romania?

In March 2013 the Dolj region of Romania signed an Accord with Hampshire County Council. Following this initiative Hampshire Chamber joined forces with Calin Huma CEO of BRIDGE to maximise the business opportunities arising from this link.  By the end of 2014 we had links with 41 Romania Chambers of Commerce mirroring the Memorandum of Understanding signed with Dolj Chamber in July 2013

Review of May 2015 visit:

We were delighted to welcome over 20 officials and business representatives from the City of Craiova to Hampshire. The visit was very productive in terms of business agreements signed, new interest and media coverage 2 programmes were shown on Romanian TV as below and the video of the BBC South Today feature on the visit will be uploaded shortly.

https://youtu.be/V0qIYmwKeAI ; 

https://youtu.be/AJnZh4STmOs

We also had coverage in the Daily Echo and Portsmouth News

For a review of the visit click here

See how some of our members got on in Craiova in Jul 2014 in the documentaries below produced by BBC South Today

Video 1

Video 2

Exhibiting in Romania 

Hampshire Chamber with BRIDGE have arranged with the City of Craiova a facility for UK businesses to exhibit products, services or even to open additional offices in a new purpose built exhibition complex in Craiova.

Any company that wants to explore potential sales or partnerships can take a space or office at a very low cost giving access to direct interaction with potential customers.

How does it work?

You bring your physical product or promotional stand/materials for your services and select and arrange the appropriate space and display. You will stay two or three days and train a student from the University of Craiova, with which we have a partnership. He/she will not only continue to manage exhibiting and explaining your products/services, but will also try to attract and interact with potential customers and send you periodical reports and continually interface between you and your customers throughout the period you are exhibiting, such that you never lose control. There will be no time or space limit for you to keep this going and maximise your sales.

The costs are minimal, starting at just £200pm for Chamber Members and £270pm non members. Dependent on the nature and complexity of your products/services and the amount of space you require, including the activity of your chosen student. The only additional costs are those with transporting your products from Britain to Romania and return. There are weekly direct flights from Luton to Craiova (3 hours length of flight) plenty of designated hotels with which we have negotiated a very good rate and our local Craiova office will arrange transfers and any necessary assistance.

Why  Craiova?

Your potential market consists of over 100 local authorities and 14, 000 companies active in all aspects of industry, aerospace, defence, heavy industry, manufacturing, agriculture, mining, electricity, gas, steam air conditioning, water, construction, wholesale and retail, repair of motor vehicles and motorcycles, transport and storage, 561 Hotels and restaurants, information and communication, professional, scientific and technical activities, support

Advantages of doing business in Romania

Romania has access to billions of Euro to be invested in the regions from the EU funds
Availability of public authorities to develop public-private partnerships and to support the business environment
The existence of  free production capacities which can be revamped
The existence of qualified personnel, adaptable to new technologies
The diversity of the industrial branches
The existence of a diversified sector of small and medium enterprises willing to engage in partnerships
Large multinational companies such as Ford or Honeywell which will bring along other investments and the setting up of a supply chain factories
An investment market as yet unsaturated
Business support infrastructure available

Highly skilled workers at competitive rates

Who to contact?

To find out more please contact either Maureen Frost at Hampshire Chamber of Commerce, 01329 242420 email maureen.frost@hampshirechamber.co.uk or Calin Huma at BRIDGE email calin@bridge2romania.com

Other Services

If you are interested in finding out more about opening an office or production facility in Romania we can help with initial information, arranging visits, undertaking market research etc.  Facilities in Romania are heavily subsidised meaning that we can put together a very attractive package for those looking to expand their business overseas

BRIDGE

BRIDGE is a trading platform opening up opportunties for trading with Romanian businesses, information on proposed Local Authority projects and access to potential bidding partners.  Registration on BRIDGE is free to Hampshire Chamber members – do go in and check and update your record and preferences at www.bridge2romania.com

www.bridge2romania.com/

Posted by Bridge on Thursday, May 21, 2015

For more information om how BRIDGE could help your business in Romania view our short video

Extinderea Marriott și restaurarea Curţii Vechi, supuse aprobării CGMB

http://www.arenaconstruct.ro/extinderea-marriott-si-restaurarea-curtii-vechi-supuse-aprobarii-cgmb/?utm_source=Newsletter__Newsletter&utm_medium=constructcluster.ro&utm_campaign=newsletter_232243

Newsletter 20 aprilie 2015

VIDEO

Multe companii refuză să semneze acorduri de confidențialitate, așa că institutele de cercetare trebuie să breveteze mai întâi.

Dar brevetarea este scumpă, mai ales când nu ești sigur că invenția ta poate fi interesantă pentru companii.

Soluția la această problemă este Provisional Patent Application, explicată în detaliu de Alberto DiConsiglio, de la Biroul de Transfer Tehnologic al École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Elveția.

Pentru mai multe VIDEO, click aici!

Pentru mai multe RESURSE, click aici!

Surse de finantare

Surse de finantare

Arena Constructiilor

 

Newsletter Arena Constructiilor    NEWSLETTER
       Joi, 16.04.2015

STIRILE ZILEI

Reprezentanţii europeni ai sectorului construcţiilor au identificat principalele dificultăţi ale infrastructurii de transport europene în cadrul unei întâlniri cu Violeta Bulc, comisarul european pentru Transport.

“Vrem să ne asigurăm că Planul de Investiţii al Preşedintelui Juncker este un succes şi o

Citeste mai mult

Primii zece contestari din România au depus 222 de solicitări la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) în cursul anului trecut. Jumătate dintre aceştia sunt companii de construcţii sau de inginerie şi consultanţă tehnică.

Cele mai numeroase contestaţii, în număr

Citeste mai mult

Fabrica de celuloză şi hârtie Someş SA este scoasă la vânzare prin negociere directă pentru un preţ pornind de la 7,8 milioane de euro plus TVA.

Activul licitat este compus dintr-o platformă industrială cu suprafaţa de aproximativ 60 de hectare pe

Citeste mai mult

Autostrada Sebeş-Turda (Lot 4 km 53+700 – km 70+000) va fi gata în martie 2016.
Antreprenorul asocierea Porr Construct – Porr Bau GmbH va demara proiectul în 20 mai a.c.
Valoarea contractului de proiectare și execuție a autostrăzii Sebeş-Turda este de 470

Citeste mai mult

Regiunile istorice ale României ar putea fi interconectate în doar patru ani. Autostrada Transilvania 2017-2018, din Brașov până în Borș, urmează să fie gata în doi ani. Vor începe şi lucrările la autostrada Pitești-Sibiu şi la Comarnic-Brașov.
La facilitarea transportului între

Citeste mai mult

Serviciile de elaborare a documentaţiei de expropriere pe coridorul de 70 de km al autostrăzii Sebeş-Turda au fost atribuite de către CNADNR.

Terenurile de expropriat sunt situate în Sebeş, Alba Iulia, Ciugud, Sîntimbru, Galda de Jos, Teiu, Aiud, Rădeşti, Mirăslău, Unirea

Citeste mai mult

În scopul elaborării Studiului de Fezabilitate pentru podul Turnu Măgurele-Nicopole, Guvernul de la Bucureşti a aprobat un memorandum prin care este de acord cu depunerea în comun a unui proiect în vederea finanţării prin Programul INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020.

Guvernul a

Citeste mai mult

Infrastructura rutieră din zona industrială a Iaşiului va fi modernizată în cursul acestui an.

Ca urmare au fost scoase la licitaţie lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere pe  Şoseaua Naţională, malul drept pe Splaiul Bahlui şi Bulevardul Chimiei. Lucrările au fost

Citeste mai mult Articol blocat

Lucrările la Autostrada Comarnic – Brașov vor începe în acest an, a declarat Ministrul Transporturilor, Ioan Rus, ieri la la Cluj.

”Negociem cu Banca Europeană de Investiţii, cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, cu bugetul statului, cu tehnicieni care au

Citeste mai mult

Suma de 100 de milioane lei a fost deblocată de Guvern pentru susţinerea unor investiţii în construcții. Fondurile sunt alocate din bugetul de stat pentru 2015 printr-un Memorandum.
Din suma totală, 60 de milioane de lei sunt destinate finanțării unor programe

Citeste mai mult

Bunurile imobile intrate prin confiscare în proprietatea privată a statului vor putea fi transmise în domeniul public al statului şi în administrarea instituţiilor publice centrale sau regiilor autonome de interes național, potrivit unei ordonanţe de urgenţă aprobate de Guvern. Transferul

Citeste mai mult

Autorităţile publice locale vor putea contracta împrumuturi de la bănci comerciale, instituții de credit în valoare de maxim 1,2 miliarde lei pentru fiecare dintre anii 2015, 2016 și 2017, potrivit unei hotărâri aprobate de Guvern.

Aceste limite anuale au fost stabilite

Citeste mai mult

Mega Mall, centrul comercial aflat în construcţie în vecinătatea Arenei Naţionale, va fi inaugurat pe 14 mai.
Sorin Scîntei, project manager în cadrul NEPI, a declarat: „Momentan se finisează în cel mai mic detaliu elemente unice în România, a căror construcţie

Citeste mai mult

Licitatii organizate pentru lucrari din fonduri publice
În această secţiune vă oferim licitaţii din domeniul construcţiilor publicate in Sistemul Electronic pentru Achiziţii Publice -SEAP
Afla mai multe >>

Articole din Revista Arena Constructiilor numarul 2 / 2015
Perspective
Investitii
Legea
Materiale
Companii
Preturi
Consilier
Proiecte
Opinii
Piata Imobiliara
Locuinte
Finantare

Newsletter: http://www.arenaconstruct.ro/stirile-zilei/?utm_source=Newsletter__Newsletter&utm_medium=adroltenia.ro&utm_campaign=newsletter_221872

Platforma informatică de comunicare SUERD http://suerd.mdrap.ro/web/

PLATFORMA INFORMATICA DE COMUNICARE PENTRU IMPLEMENTAREA SUERD

Miercuri, 8 Aprilie 2015

 

La sfârșitul săptămânii trecute, a avut loc conferința de închidere a proiectului “Platformă informatică de comunicare pentru implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării la nivel naţional (PICSUERD)”. Evenimentul, organizat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), a beneficiat de participarea reprezentanților administrației publice centrale și locale, ai mai multor instituții cu atribuții în gestionarea Strategiei, precum și ai mediului academic și societății civile, interesați în proiecte relevante pentru SUERD.

Principalul obiectiv al proiectului este de a dezvolta un instrument geospaţial de informare şi comunicare cu rol de a facilita, susţine și sprijini procesul de implementare a Strategiei, pentru fundamentarea deciziilor de iniţiere, elaborare şi implementare de proiecte relevante SUERD şi monitorizarea lor de către structurile de gestiune a SUERD.

PICSUERD este dezvoltat sub forma unui Sistem Informatic Geografic (GIS) care integrează toate funcţiunile necesare în vederea utilizării sale în susținerea procesului de implementare a SUERD. Platforma informatică de comunicare poate fi accesată la adresa http://suerd.mdrap.ro/web/.

În cadrul conferinţei au fost prezentate rezultatele proiectului, funcționalitățile platformei informatice de comunicare dezvoltate și modalitățile de utilizare, din perspectiva mai multor tipuri de actori: instituții responsabile cu implementarea SUERD (structuri de guvernanță SUERD), promotori de proiecte relevante, instituții interesate de monitorizarea impactului teritorial al implementării Strategiei.

Proiectul este derulat de MDRAP şi cofinanțat din Programul Operațional Sectorial -Creșterea Competitivității Economice – Axa Prioritară III “Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public” – Domeniul Major de Intervenție 2 „Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice” – Operațiunea 2 „Implementarea de sisteme TIC în scopul creșterii interoperabilității sistemelor informatice”. Bugetul total se ridică la 839.900 lei, din care contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 548.714,50 lei.

Pentru mai multe detalii legate de proiect și de platforma de comunicare, persoanele de contact sunt:

– dl. Teofil GHERCĂ, șef serviciu, Direcția Politici și Strategii, coordonator Arie prioritară 3 SUERD – Promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni, e-mail: teofil.gherca@mdrap.ro

– dl. Radu NECȘULIU, șef serviciu, Direcția Politici și Strategii, Serviciul Analize teritoriale și Baze de Date, email:radu.necsuliu@mdrap.ro .

TROFEUL CALITATII ARACO: Centrul Multifunctional Craiova – Pavilionul Central

http://www.revistaconstructiilor.eu/index.php/2015/04/10/trofeul-calitatii-araco-centrul-multifunctional-craiova-pavilionul-central/#

Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret

Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret

Ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, a participat astăzi, 8 aprilie 2015, la lansarea campaniei de informare privindPlanul de Implementare a Garanției pentru Tineret, cu sprijin de la Comisia Europeană, Directoratul General Ocupare, Afaceri Sociale și Incluziune. Evenimentul s-a desfașurat în prezența premierului României, Victor Ponta.

Garanția pentru tineret este o inițiativă care urmărește să combată șomajul în rândul tinerilor, asigurându-se că orice persoană cu vârsta sub 25 de ani – indiferent dacă s-a înregistrat sau nu ca șomer – primește o ofertă de angajare, în termen de 4 luni de la terminarea studiilor sau de la pierderea locului de muncă. Oferta constă într-un contract de muncă, ucenicie, stagiu ori un curs de formare continuă, care trebuie adaptat nevoilor și situației fiecăruia.

Începând din acest an, Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret beneficiază de o suplimentare de 343 milioane de euro din fonduri europene. Țările Uniunii Europene au adoptat acest principiu al garanției pentru tineret în luna aprilie 2013 (la Recomandarea Consiliului)”, a explicat Ministrul Fondurilor Europene.

 Totodata, Marius Nica a subliniat faptul ca alocarea financiară specială din Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” trebuie angajată prin proiecte eligibile până la sfârșitul anului 2015 și, de aceea, Ministerul Fondurilor Europene intenționează lansarea cererilor de propuneri de proiecte pentru tinerii NEETs (care nu au un loc de muncă și nu urmează o formă de învățământ sau de formare profesională) începând cu a doua parte a lunii mai 2015.

În acest sens, ghidurile solicitantului vor fi supuse consultării publice în luna aprilie 2015. O primă consultare s-a desfășurat deja în luna decembrie a anului 2014. Deschiderea liniilor de finanțare este posibilă numai după aprobarea metodologiei și a criteriilor folosite pentru selecția operațiunilor de către Comitetul de Monitorizare al Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (conform art. 47 al Regulamentului UE nr. 1303/2014), previzionată pentru prima parte a lunii mai 2015.

CONVOCATOR – Adunarea Generala a Membrilor, in sedinta ordinara, in ziua de joi 16 aprilie 2015

CONVOCATOR – Adunarea Generala a Membrilor, in sedinta ordinara, in ziua de joi, 16 aprilie 2015

În conformitate cu prevederile art. 18, 20 şi 23 din Statutul Asoiatiei Construct Cluster Oltenia, Preşedintele convoacă Adunarea Generală a Membrilor, în şedinţă ordinară, în ziua de joi, 16 aprilie 2015, ora 14:00, la sediul asociatiei , Craiova, Str. Targului, nr.26, etaj 2, birou E202, cu următoarea

ORDINE DE ZI

 1. Hotararea modului de repartizare a profitului net/pierderii pe anul 2014;
2.  Aprobarea bilantului contabil si a contului rezultatului exercitiului pe anul 2014-dezbatere

3. Diverse.

În situaţia neîndeplinirii cvorumului prevăzut de art. 24 din Statut, Adunarea Generală se reprogramează pentru data de 19 aprilie 2015, ora 14,00, în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.

 

PREŞEDINTE,

Marian Petcu

A fost aprobat Ghidul pentru proiectarea structurilor metalice

A fost aprobat Ghidul pentru proiectarea structurilor metalice – “Ghidul pentru calculul şi proiectarea la acţiunea seismică a structurilor metalice de tip rafturi pentru prezentare şi depozitare în spaţii comerciale” indicativ GP 128-2014 a fost aprobat prin Ordinul nr. 393/ 13 martie 2015 privind aprobarea reglementării tehnice, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, semnat deShhaideh Sevil, secretar de stat.

Detalii : Arena Constructiilorhttp://www.arenaconstruct.ro/stirile-zilei/?utm_source=Newsletter_Newsletter

Investitorii spanioli preferă construcţiile în ţara noastră

 Investitorii spanioli preferă construcţiile în ţara noastră  –  Cele mai multe dintre societăţile cu participare de capital spaniol din ţara noastră sunt în construcţii – aproape 24%. Acestea sunt urmate de cele cu obiect de activitatea intermedierea tranzacţiilor imobiliare 20,5%, comerţ cu bunuri16%, activități profesionale10,6%, aproape 9% agricultură/silvicultură şi 6% transport, depozitare și comunicații.