Consorțiului regional RO-BOOST SMEs, proiectul comun intitulat „Stimularea creșterii inteligente și bazate pe inovare pentru întreprinderile mici și mijlocii din România”

        Depunerea  aplicatiei,  impreuna cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, ADR Vest, Tehimpuls, CDA  in cadrul liniei de finantare Reteaua Europeana a intreprinderilor mici si mijlocii.Obiectivul consorțiului, lansat   începând cu 1 ianuarie 2015, este dezvoltarea unei structuri de suport pentru IMM-urile din cele două regiuni de dezvoltare, Vest şi Sud – Vest, prin intermediul căreia va furniza un set integrat de servicii de informare, sprijin şi consultanţă care să ajute IMM-urile să exploateze oportunităţile europene de dezvoltare a afacerilor. Asa cum ati fost informati, Universitatea din Craiova va sta la dispozitie pentru crearea si publicarea de profile pentru afacerea dvs in reteaua European Enterprise Network, cat si pentru intermedierea încheierii de parteneriate între IMM-urile regionale şi alte organizaţii din UE interesate, publicarea de oportunităţi de parteneriate pe baza profilelor altor Consorţii. 

        Profilele se pot intocmi in functie de nevoile firmei dvs, respectiv oferta/cerere de business, oferta/cerere de tehnologie,  profile pentru proiecte CDI finanţate prin Instrumentul pentru IMM-uri din cadrul Programului Orizont 2020.De asemenea, va informam ca in prezent, Comisia Europeană lucrează pentru a facilita accesul la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii. Pentru aceasta, a pus la dispozitie un chestionar pentru companii care contine intrebări ce ii vor ajuta să știe dacă si cum sunt finantate IMM-urile. Răspunsurile vor fi folosite pentru a facilita accesul companiilor la finantare. Pentru detalii: http://www.adroltenia.ro

 

 

Creșterea economică și dezvoltarea partenerială a clusterului ”Construct Cluster Oltenia”

“Creșterea economică și dezvoltarea partenerială a clusterului ” Construct Cluster Oltenia”

 • POS CCE-A1-DM 1.3.- O 1.3.3- 2013
 • Axa prioritară 1 – Un sistem de producție inovativ și eco-eficient,
 • Domeniul Major de Intervenție 1.3-“ Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” ,
 • Operațiune 1.3.3- Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanțurile de furnizori sau clustere”

In cadrul proiectului vor fi realizate activitati precum:

 • Proiectarea, documentarea, implementarea si certificarea sistemelor de management (inclusiv organizarea de audituri de supraveghere);
 • Organizarea de campanii de promovare a facilitătilor clusterului: organizarea de seminarii de promovare, mese rotunde, etc
 • Promovarea on-line pe perioada de implementarea a proiectului
 • Participarea la târguri, expozitii si misiuni economice in tara si in strainatate. Participarea la cursuri de formare (training) pentru instruirea personalului EMC şi a reprezentanţilor membrilor clusterului/lanţului de valoare, pentru scopurile proiectului
 • Organizarea de work-shopuri / seminarii cu scopul facilitării schimbului de experientă (knowledge transfer) si cresterii încrederii între membrii clusterului
 • Activităti de construire de imagine (branding) la nivel naţional şi european (realizarea de materiale de promovare a clusterului), mediatizarea proiectelor şi a rezultatelor, în scopul optimizării implementării proiectelor şi, respectiv, a Strategiei de dezvoltare a clusterului
 • Activitati de identificare si atragere de resurse financiare pentru dezvoltare
 • Activitati de informare si publicitate privind proiectul
 • Activitati de monitorizare si control.