CONVOCATOR – Adunarea Generala a Membrilor, in sedinta ordinara, in ziua de joi 16 aprilie 2015

CONVOCATOR – Adunarea Generala a Membrilor, in sedinta ordinara, in ziua de joi, 16 aprilie 2015

În conformitate cu prevederile art. 18, 20 şi 23 din Statutul Asoiatiei Construct Cluster Oltenia, Preşedintele convoacă Adunarea Generală a Membrilor, în şedinţă ordinară, în ziua de joi, 16 aprilie 2015, ora 14:00, la sediul asociatiei , Craiova, Str. Targului, nr.26, etaj 2, birou E202, cu următoarea

ORDINE DE ZI

 1. Hotararea modului de repartizare a profitului net/pierderii pe anul 2014;
2.  Aprobarea bilantului contabil si a contului rezultatului exercitiului pe anul 2014-dezbatere

3. Diverse.

În situaţia neîndeplinirii cvorumului prevăzut de art. 24 din Statut, Adunarea Generală se reprogramează pentru data de 19 aprilie 2015, ora 14,00, în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi.

 

PREŞEDINTE,

Marian Petcu