Creșterea economică și dezvoltarea partenerială a clusterului ”Construct Cluster Oltenia”

“Creșterea economică și dezvoltarea partenerială a clusterului ” Construct Cluster Oltenia”

 • POS CCE-A1-DM 1.3.- O 1.3.3- 2013
 • Axa prioritară 1 – Un sistem de producție inovativ și eco-eficient,
 • Domeniul Major de Intervenție 1.3-“ Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” ,
 • Operațiune 1.3.3- Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanțurile de furnizori sau clustere”

In cadrul proiectului vor fi realizate activitati precum:

 • Proiectarea, documentarea, implementarea si certificarea sistemelor de management (inclusiv organizarea de audituri de supraveghere);
 • Organizarea de campanii de promovare a facilitătilor clusterului: organizarea de seminarii de promovare, mese rotunde, etc
 • Promovarea on-line pe perioada de implementarea a proiectului
 • Participarea la târguri, expozitii si misiuni economice in tara si in strainatate. Participarea la cursuri de formare (training) pentru instruirea personalului EMC şi a reprezentanţilor membrilor clusterului/lanţului de valoare, pentru scopurile proiectului
 • Organizarea de work-shopuri / seminarii cu scopul facilitării schimbului de experientă (knowledge transfer) si cresterii încrederii între membrii clusterului
 • Activităti de construire de imagine (branding) la nivel naţional şi european (realizarea de materiale de promovare a clusterului), mediatizarea proiectelor şi a rezultatelor, în scopul optimizării implementării proiectelor şi, respectiv, a Strategiei de dezvoltare a clusterului
 • Activitati de identificare si atragere de resurse financiare pentru dezvoltare
 • Activitati de informare si publicitate privind proiectul
 • Activitati de monitorizare si control.