CURSURI GRATUITE OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA

În perioada iunie 2017 – iunie 2019 Asociația Română pentru Industrie Electronică și Software, Filiala Oltenia în calitate de Beneficiar Lider, implementează proiectul ʺDezvoltarea pieței comune a forței de muncă și a mobilității forței de muncă în domeniul construcțiilor din zona transfrontalieră România-Bulgaria” în parteneriat cu Asociația CONSTRUCT CLUSTER Oltenia (ACCO), Camera de Comerţ şi Industrie Vidin şi Centrul Național pentru Servicii de Informare Pleven, în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria, Axa prioritară nr. 4: O regiune calificată și inclusivă, Obiectivul specific 4.1: Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și mobilitatea forței de muncă.

Proiectul are drept scop creșterea ocupării forței de muncă și îmbunătățirea situației economice din regiunea transfrontalieră prin inițiative care să activeze mobilitatea forței de muncă în regiune.

În cadrul proiectului Asociația CONSTRUCT CLUSTER OLTENIA organizează cursuri gratuite de INITIERE în meseria “OPERATOR LA MASINI  UNELTE CU COMANDA NUMERICA”.

Durata cursului: 120 ore, 4 ore /zi, cu începere a primului curs din 13 august 2018 în Craiova.

Cursul cuprinde 40 ore teorie si 80 ore practica .

Conditii minime de inscriere: studii medii.

Cursurile sunt autorizate de Autoritata Nationala de Calificare, iar diplomele sunt recunoscute si in UE .

Inscrierile se fac la sediul Asociației CONSTRUCT CLUSTER OLTENIA din Craiova, Str. Brazda lui Novac nr. 4 ( in incinta Universitatii Spiru Haret).

Acte necesare la  inscriere: copii dupa Certificat de nastere, Carte de identitate, dovada studii, Adeverinta medic.

Formularul de inscriere se va completa la sediu.

 

Informaţii suplimentare la tel. 0757/579253.