Obiective

  • Dezvoltarea colaborării și creșterea relațiilor comerciale între membrii în vederea dezvoltării economice și sociale a regiunii.
  • Facilitarea intrării agenților economici din regiune pe noi piețe prin acțiuni complexe de internaționalizare și participarea la evenimente de afaceri, în principal in țările membre ale Uniunii Europene și nu numai.
  • Atragerea investițiilor străine în regiune, prin realizarea de misiuni economice în vederea identificării de parteneri economici și atragerea de misiuni economice în vederea stabilirii de parteneriate de afaceri și realizării de investiții cu capital străin.
  • Respectarea principiului egalității de șanse și a dezvoltării durabile.
  • Dezvoltarea mediului de afaceri și a afacerilor în regiunea Sud-Vest Oltenia prin crearea de centre de afaceri , parcuri industriale și logistice , centre inter-modale pentru persoane și mărfuri în zonele de confluență a rețelelor de transport, realizarea unei platforme de cercetare-dezvoltare- inovare și facilitarea transferului tehnologic și inovării către sectorul privat.
  • Atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea activităților de producție dar și a serviciilor.
  • Calificarea, perfecționarea și specializarea forței de muncă în sectorul construcțiilor și în domeniile adiacente, în special în producția materialelor de construcții.