Platforma informatică de comunicare SUERD http://suerd.mdrap.ro/web/

PLATFORMA INFORMATICA DE COMUNICARE PENTRU IMPLEMENTAREA SUERD

Miercuri, 8 Aprilie 2015

 

La sfârșitul săptămânii trecute, a avut loc conferința de închidere a proiectului “Platformă informatică de comunicare pentru implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării la nivel naţional (PICSUERD)”. Evenimentul, organizat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), a beneficiat de participarea reprezentanților administrației publice centrale și locale, ai mai multor instituții cu atribuții în gestionarea Strategiei, precum și ai mediului academic și societății civile, interesați în proiecte relevante pentru SUERD.

Principalul obiectiv al proiectului este de a dezvolta un instrument geospaţial de informare şi comunicare cu rol de a facilita, susţine și sprijini procesul de implementare a Strategiei, pentru fundamentarea deciziilor de iniţiere, elaborare şi implementare de proiecte relevante SUERD şi monitorizarea lor de către structurile de gestiune a SUERD.

PICSUERD este dezvoltat sub forma unui Sistem Informatic Geografic (GIS) care integrează toate funcţiunile necesare în vederea utilizării sale în susținerea procesului de implementare a SUERD. Platforma informatică de comunicare poate fi accesată la adresa http://suerd.mdrap.ro/web/.

În cadrul conferinţei au fost prezentate rezultatele proiectului, funcționalitățile platformei informatice de comunicare dezvoltate și modalitățile de utilizare, din perspectiva mai multor tipuri de actori: instituții responsabile cu implementarea SUERD (structuri de guvernanță SUERD), promotori de proiecte relevante, instituții interesate de monitorizarea impactului teritorial al implementării Strategiei.

Proiectul este derulat de MDRAP şi cofinanțat din Programul Operațional Sectorial -Creșterea Competitivității Economice – Axa Prioritară III “Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public” – Domeniul Major de Intervenție 2 „Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice” – Operațiunea 2 „Implementarea de sisteme TIC în scopul creșterii interoperabilității sistemelor informatice”. Bugetul total se ridică la 839.900 lei, din care contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 548.714,50 lei.

Pentru mai multe detalii legate de proiect și de platforma de comunicare, persoanele de contact sunt:

– dl. Teofil GHERCĂ, șef serviciu, Direcția Politici și Strategii, coordonator Arie prioritară 3 SUERD – Promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni, e-mail: teofil.gherca@mdrap.ro

– dl. Radu NECȘULIU, șef serviciu, Direcția Politici și Strategii, Serviciul Analize teritoriale și Baze de Date, email:radu.necsuliu@mdrap.ro .