Aleea Teatrului nr.1, Craiova, 200402
tel: 0251.411869, 0251.412780
fax: 0351.463.966 0351.463967
office@adroltenia.ro

Website: http://www.adroltenia.ro/

ADR SV Oltenia

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia este un organism nonprofit, neguvernamental, apolitic, de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce acţionează în domeniul specific al dezvoltării regionale. ADR Sud-Vest Oltenia a luat fiinţă la data de 28 februarie 1999, în baza Legii nr. 151/1998 (modificată prin Legea 315/2004), privind dezvoltarea regională în România şi în conformitate cu Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia.
Agenția își desfășoară activitatea prin intermediul a 5 birouri în cadrul regiunii Oltenia, localizate în clădirile administrative ale Consiliilor Județene din fiecare județ: Craiova (sediul central), Târgu Jiu, Drobeta Turnu Severin, Slatina și Râmnicu Vâlcea.

ADR S-V Oltenia are o experientă de peste 15 ani în implementarea programelor cu finanțare europeană și națională fiind Organism Intermediar pentru POR 2007-2013 și Autoritate de implementare pentru PHARE, precum si Organism Intermediar pentru POS CCE ( din data de martie 2013 pentru Axa Prioritara 1, Operațiunile 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,1.3.2 si incepand cu martie 2014 pentru Axa Prioritara 3, Operatiunea 3.1.1).

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia urmărește implementarea politicilor de coeziune economică și socială la nivelul regiunii, promovează și implementează programe de dezvoltare și asigură serviciile necesare comunităților și investitorilor pentru maximizarea beneficiilor economice și sociale la nivelul regiunii.

Pentru a-și atinge obiectivele, ADR S-V Oltenia, în parteneriat cu instituțiile administrațiilor publice locale și cu alte instituții relevante din regiunea Sud-Vest Oltenia, desfășoară următoarele activități principale:
− Promovarea schemelor de asistență financiară disponibile pentru regiunea Sud-Vest Oltenia;
− Furnizarea de informații aplicanților de proiecte și beneficiarilor de finanțare nerambursabilă;
− Evaluarea și selectarea proiectelor propuse pentru finanțare, contractarea și monitorizarea proiectelor propuse pentru finanțare din POR si POS CCE – Axa 1, Axa 3;
− Furnizarea de asistență tehnică beneficiarilor de finanțare nerambursabilă privind procedurile de achiziție, înregistrările contabile, raportările;
− Monitorizarea contractelor de finanțare nerambursabilă;
− Evaluarea programului și furnizarea de feedback privind implementarea, pentru îmbunătățirea activităților de programare viitoare;
− Elaborarea Planului de Dezvoltare Regională care cuprinde: strategia și prioritățile dezvoltării regionale, cu identificarea direcțiilor și a obiectivelor strategice, analiza socio-economică și analize de tip SWOT la nivel regional;
− Marketing regional – Agenția participă la evenimente de promovare a regiunii, misiuni economice, promovează proiectele de interes regional și local, precum și proiectele de cooperare interregională realizate în parteneriat, identifică și analizează oportunitățile în vederea realizării de parteneriate între diferite instituții, entități publice și private în scopul promovării intereselor regiunii, elaborează materiale promoționale prezentând regiunea ca o destinație atractivă pentru investiții și turism. Prin intermediul activității de marketing Agenția a initiat crearea a doi poli de competitivitate: “Automotive Sud-Vest Oltenia” și “Turism Oltenia – Inovare și tradiție în turism TurOlt InoTT”, precum și a doua clustere: „Construct Cluster Oltenia” și „AGROPRO Oltenia Cluster”.

La momentul actual se află în implementare două proiecte în parteneriat cu instituții internaționale, ,,DOROTHY- Development Of RegiOnal clusTers for researcH and implementation of environmental friendlY urban logistics” in cadrul programului „Framework Programme 7” și proiectul „CLUS3” in cadrul programului ,,CIP- Towards World-Class Clusters: Promoting Cluster Excellence Grant Programme 2013”.
De asemenea, ADR S-V Oltenia este membru fondator în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră (BRCT) Călărași pentru granița România-Bulgaria, respectiv în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timișoara pentru granița România-Serbia.

Misiunea Agenției pentru Dezvoltare Regională este de a facilita și de a promova dezvoltarea regiunii Sud-Vest Oltenia, prin implementarea strategiei de dezvoltare indicată de către Consiliul pentru Dezvoltare Regională și de Partenerii Regionali, cât și a politicii de dezvoltare națională a cărei implementare este descentralizată la nivelul structurilor regionale.