Adresa: str. Strada Unrii Nr. 86, Craiova, jud. Dolj
Tel: +40-251-412775;
Fax: +40-251-418882;
E-mail: office@ipacv.ro;

Website: http://www.arott.ro/

ARoTT

ASOCIATIA ROMANA PENTRU TRANSFER TEHNOLOGIC SI INOVARE
Descrierea detaliată a activităţii organizaţiei de la înfiinţare până în prezent (cu accent sporit pe programele de formare profesională):

ARoTT este o asociatie profesionala a institutiilor si entitatilor din domeniul inovarii si transferului tehnologic. A fost infiintata la sfarsitul anului 2006 si a fost inregistrata in Registrul asociatilor in ianuarie 2007. Este o organizatie tanara, de tip ONG si reprezinta interesele a 35 de entitati de transfer tehnologic de tipul incubatoare tehnologice si de afaceri, centre de transfer tehnologic, parcuri tehnologice. Actiunea ARoTT se extinde prin intermediulmembrilor sai asupra a peste 350 de IMM-uri innovative.

Scopul acestei asociatii consta in:

 • promovarea şi protejarea mediului de afaceri al entităţilor (incubatoare, parcuri, etc) de transfer tehnologic şi de afaceri inovative din România,
 • promovarea intereselor profesionale ale membrilor,
 • întărirea autorităţii profesionale a entităţilor şi prestigiul lor social,
 • creşterea competitivităţii prin întărirea bazei tehnologice şi inovare,
 • Membri AroTT sunt asociaţii, organizaţii cu persoanalitate juridică, profit sau nonprofit şi de drept privat şi organizaţiile mediului universitar care aderă la statutul ARoTT.

 

Obiectivul major al AroTT consta in creşterea numărului de produse şi tehnologii ofertate sau utilizate prin transfer tehnologic.

Principalele servicii asigurate sunt:

 • Promovarea rezultatelor cercetării către industrie şi către partenerii internaţionali;
 • Identificarea ofertelor şi cerinţelor de noi tehnologii;
 • Consultanţă şi promovarea noilor tehnologii;
 • Consultanţă privind proprietatea industrială, transferul tehnologic trans-national;
 • Organizare şi participare la evenimente internaţionale, brokerage, târguri şi expoziţii;
 • Diseminarea informaţiilor; crearea de parteneriate;
 • Formare antreprenorială;
 • Suport pentru implementarea de noi produse şi tehnologii;
 • Evaluarea necesitătilor şi ofertelor IMM-urilor precum şi a abilităţilor pentru cooperări internaţionale;
 • Consultanţă pentru certificarea conform standardelor de calitate ISO 9001.

ARoTT a partcipat in perioada 2007-2009 in mai multe proiecte de sprijin a inovarii si a mediului de afaceri cu potential de preluare a inovarii: 4 proiecte Phare CBS Cross-border Romania Bulgaria si 4 proiecte pe Programul National – INOVARE. In 2009 AroTT a fost implicat ca partener in 2 proiecte de dezvoltare a resurselor umane, finantate prin Fondul Social European.

Locatii aferente desfasurarii cursurilor: 2 sali de cursuri cu 30 respectiv 60 locuri Craiova

Dotari si echipamente: -videoproiector,10 lap-top-uri si 20 calculatoare, 6 platforme de laborator dotate cu PLC, laboratoare informatica si tehnice pentru practica

Anul 2010

 • Număr mediu de angajaţi: 10
 • Cifra de afaceri: 986898RON
 • Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ) : 38196 RON

Anul 2011

Număr mediu de angajaţi: 23

 • Cifra de afaceri: 3807158 RON
 • Profitul sau pierderea net(ă) a exerciţiului financiar (conform bilanţ): 218594 RON

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ PRIMITĂ ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE

I. Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitatilor Retelei Nationale pentru Inovare si Transfer Tehnologic (ReNITT) in domeniul managementului in vederea eficientizarii procesului de transfer tehnologic.

Pozitie: Partener

Proeict Finantat din:

Fondul Social European, Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritara 3 ?Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor?

Domeniul major de interventie 3.2 ?Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii?

Obiectivele proiectului

Dezvoltarea competentelor profesionale si manageriale ale resurselor umane din cadrul retelei entitatilor de Inovare si Transfer Tehnologic (ITT) din Romania, in scopul eficientizarii managementului proceselor de transfer tehnologic (TT) intre mediul de cercetare dezvoltare (CD) si mediul economic.

 • dezvoltarea competentelor profesionale ale unui numar de minim 300 de manageri si angajati ai retelei entitatilor ITT din RO, in vederea identificarii de solutii eficiente la provocarile procesului de transfer tehnologic;
 • informarea unui numar de minim 300 de manageri si angajati ai organizatiilor de ITT din RO cu privire la oportunitatile de dezvoltare de proiecte, in parteneriat, intre membrii retelei in vederea consolidarii si dezvoltarii acesteia;
 • dezvoltarea unei strategii de actiune in domeniul FPC pentru resursele umane din cadrul entitatilor de TT din RO, in colaborare cu autoritatile guvernamentale cu atributii in domeniul ITT;
 • cresterea competitivitatii entitatilor de ITT din RO in vederea incurajarii dezvoltarii unei piete a rezultatelor cercetarii si a produselor inovative in toate sectoarele economiei nationale.

Activitatile eligibile ale proiectului

 1. Documentare si analiza sistemelor de management al procesului de transfer tehnologic (TT) din tari UE cu traditie (schimb de experienta transnational: bune practici UE)
 2. Cercetare cu tema: Analiza nevoi-resurse pt. formarea profesionala a resurselor umane din reteaua nationala de ITT (promovare schimb experienta transnational: evaluarea situatiei RO)
 3. Adaptare programa de FPC pentru a raspunde nevoilor punctuale de formare identificate, elaborare si autorizare program FPC
 • dezvoltare noi cursuri de pregatire: Manager de Inovare, Manager al Sistemelor de Calitate, Broker de Tehnologii in conformitate cu specificatiile procesului de ITT (inclusiv autorizare cursuri la CNFPA);
 • adaptare cursuri existente(Manager de Proiect,Competente Generale de Management, Asistent Comunicare si Relatii Publice, Limbi straine, Director de Marketing, Manager Resurse Umane) in conformitate cu concluziile activit. de cercetare si documentare;
 • pregatire activitati de FPC.

Selectare beneficiari directi. Implementare activitati de FPC in 5 regiuni (37sesiuni training): Manager de Proiect; Competente Generale de Management, Asistent Comunicare si Relatii Publice, Limbi straine Engleza / Germana / Franceza, Manager de Inovare, Broker de Tehnologii, Director de Marketing, Manager Resurse Umane, Manager al Sistemelor de Calitate.

Dezvoltare retea de formatori si instrumente suport pt. continuare activitati de FPC pt membrii retelei nationale de ITT (actuali si viitori) (dezvoltare si furnizare programe de FPC pentru domeniul cercetarii stiintifice si tehnologice)

 • identificare a16 potentiali traineri in vederea formarii lor ca traineri interni ai retelei de ITT (pt activitati de e-learning);
 • desfasurare curs de formare de formatori pt. dezvoltarea aptitudini de predare in sistem e-learning a celor 16 viitori traineri;
 • realizarea portal web (infrastructura e-learning) suport pentru FPC a resurselor umane din reteaua nationala de ITT: Center for Continuous Vocational Training for ITT (e-CVTITT);
 • amenajare studio multimedia de productie continut electronic pentru FPC;
 • productie continut multimedia adaptat specificului programului FPC in domeniul ITT (e-learning);
 • transformare pachet de FPC din sistem clasic in format e-learning & incarcarea acestuia in platforma de e-learning (inclusiv 2 workshopuri).

Dezvoltare strategie de actiune in domeniul FPC pt. resursele umane din entitatile retelei nationale de ITT (in colaborare cu autoritatea guvernamentala cu atributii de reglementare&coordonare a domeniului ITT din RO & cu organismul consultativ al acesteia) (activit.-suport privind procesele de inovare si adaptare la schimbarile economice si productive; activit. inovatoare, interregionale in vederea promovarii adaptabilitatii lucratorilor&a intreprinderilor)

 • organizare grup de lucru (10 experti);
 • desfasurare 5 sesiuni de lucru;
 • elab. strategie de actiune pt FPC in domeniul ITT.

Rezultate preconizate:

 • 1 raport de documentare si analiza a managementului transferului tehnologic in UE;
 • 1 analiza a nevoii de formare profesionala continua a resurselor umane din cadrul entitatilor retelei nationale de ITT (nivel national);
 • 1 program de formare in domeniul managementului procesului de transfer tehnologic (continand 9 specializari);
 • 3 noi cursuri de formare profesionala continua dezvoltate si autorizate CNFPA (Manager de Inovare, Broker de Tehnologii, Manager al sistemelor de calitate);
 • minim 6 cursuri (existente) de formare profesionala continua adaptate nevoilor identificate la nivelul publicului tinta (Manager de Proiect, Competente Generale de Management, Asist. Comunicare si Relatii Publice, Limbi straine I/II/III, Director de Marketing, Manager ResurseUmane) ;
 • minimum 300 de manageri/angajati din entitatile retelei nationale de ITT, formate si certificate CNFPA in domeniul managementului procesului de transfer tehnologic;
 • minimum 300 de angajati/manageri din entitatile retelei nationale de ITT, informate in domeniul oportunitatilor existente in ceea ce priveste activitatea de transfer tehnologic in vederea utilizarii competentelor dobandite prin dezvoltarea de proiecte comune intre membrii retelei;
 • minimum 300 de angajati/manageri din cadrul organizatiilor membre ale retelei nationale de ITT instruiti in vederea identificarii de solutii optime la problemele manageriale cu care se confrunta ;
 • minimum 555 locuri disponibile la cursurile organizate, OS2;
 • minimum 555+16 suporturi de curs (plus materiale suport) tiparite si distribuite participantilor;
 • minimum 555+16 de formulare de evaluare distribuite participantilor;
 • 1 curs de formarea formatorilor (folosind tehnici de e-learning) organizat&desfasurat;
 • minim 16 manageri(angajati) specializati in domeniul FPC utilizand tehnici de e-learning;
 • 1 portal web suport pt formarea profesionala continua a personalului din reteaua nationala de ITT: Centru electronic pt Formare Profesionala Continua in domeniul Inovarii si Transferului Tehnologic (e-Center for Continous Vocational Training for Innovation and Technology Transfer (e-CVTITT)) (cu resurse si instrumente care asigura desfasurarea cursurilor in sistem e-learning precum si resurse informationale in vederea dezvoltarii unei retele de parteneriat (baza de date cu parteneri, zone de interes, cereri de parteneriat, oportunitati de finantare, proiecte de succes etc.);
 • 1 studio multimedia pentru prelucrarea continutului de tip e-learning si pentru videoconferinte pe Internet amenajat si dotat;
 • 1 program de formare in domeniul managementului ITT adaptat specificului e-learning (curriculum, continuturi etc) dezvoltat si incarcat pe platforma electronica pusa la dispozitia proiectului(gratuit) de catre solicitant;
 • 1 strategie de actiune in domeniul formarii profesionale in domeniul managementului transferului tehnologic;
 • 1 campanie de informare si promovare dezvoltata&realizata;
 • minim 1000 de seturi de materiale de informare/promovare produse si distribuite;
 • minim 1000 de seturi de materiale promotionale produse&distribuite;
 • 2 evenimente de relatii publice realizate (conferinte de presa ? lansare proiect si diseminarea rezultatelor);
 • 1spot audio si 1 spot video produse si difuzate;
 • minim 11 materiale filmate pe parcursul implementarii proiectului (1 material / specializare, alte materiale filmate cu ocazia conferintelor de lansare si de inchidere a proiectului);
 • minim 2 comunicate de presa elaborate si transmise catre mass-media;
 • minimum 10 anunturi/materiale de info./promovare in publicatii si web-site-uri de profil;
 • 2 participari la evenimente internationale din domeniul ITT.

 

II) Titlu :Promovarea culturii antreprenoriale- conditie esentiala a cresterii inovarii si dezvoltarii afacerilor in Regiunea Oltenia

Program : POSDRU; Domeniul major de intervenţie 3.1.

Perioada : 18 luni

Valoare: 258.157 lei

Obiectivul general are focalizare specifica axata pe cresterea competitivitatii prin inovare, in special inovare tehnologica si noi modele de afaceri; Dezvoltarea pe toata durata vietii a competentelor antreprenoriale si manageriale a resurselor umane din IMM din sectoarele inovative (IT, bio-tehnologii, cercetare-dezvoltare, electronica etc)

Obiective Operationale: cresterea constientizarii si promovarea atitudinii pozitive fata de cultura antreprenoriala; Cresterea competitivitatii IMM-urilor (inclusiv a celor de tip start-up si spin-off) din sectorul inovativ, prin cresterea capacitatii de inovare cercetare–proiectare tehnologica, asigurarea calitatii si dezvoltare produse noi.

 

II)                   Titlu: Pole of competitiveness through Innovation and Technology Transfer for sustainable economic development of cross border region Danube 21, Dolj, Olt, Mehedinti, Vidin, Montana

Program PHARE CBC RO-BG

Valoare: 151 250 Euro

Perioada: 2007-2008

Pozitie: Asociat

 

Pol de competitivitate prin inovare si transfer tehnologic pentru dezvoltare economica sustinuta a regiunii de granite “Dunarea 21”, Dolj, Olt, Mehedinti, Vidin, Montana

Obiectiv: promovarea si sustinerea dezvoltarii economicea regiunii transfrontaliere prin cresterea gradului de cooperare intre actorii din zonele transfrontaliere RO-BG in domeniile inovarii, TT si ICT. Ca obiectiv specific: cresterea competitivitatii economice si a capacitatii de promovare a inovarii, TT si ICT in regiunea transfrontaliera Dunarea 21 printr-o abordare strategica si metodologica si prin dezvoltarea de servici de sprijin pentru mediul de afaceri din cele doua regiuni vecine de pe malul Dunarii.

 

III)                 Creare Pol de competitivitate Innov TT Oltenia – Inovare si transfer tehnologic in sprijinul dezvoltarii regionale durabile

Program: propriu

Perioada: 2006

Pozitie: partener Fondator

 

IV)                  Titlu :Model si program informatic pentru determinarea gradului de inovare la nivelul regiunilor de dezvoltare

Program :Programul 4 – PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE
DIRECTIA DE CERCETARE: 9

Perioada : 2008-2011

Valoare buget: 300.000 lei

Partener

 

V)                  Titlu :Model si program informatic de analiza si evaluare a competitivitatii regiunilor de dezvoltare

Program : Program :Programul 4 – PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE

DIRECTIA DE CERCETARE: 9

Perioada 2008-2011

Valoare: 200.000 lei

Partener

 

VI)                 Titlu :Model si program informatic pentru determinarea gradului de inovare aIMM-urilor

Program : Program :Programul 4 – PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE
DIRECTIA DE CERCETARE: 9

Perioada 2007-2010

Valoare: 100.000 lei

Partener

VII)          Consultanta in vederea realizarii Incubatorului tehnologic si de afaceri Kladovo, Serbia,

Coordonator

VIII)         Proiect PHARE CBC RO-BG:   Dezvoltarea infrastructurii de afaceri din municipiul Craiova prin infiintarea unui incubator transfrontalier tehnologic si de afaceri …

Consultant expert

 

IX) Dezvoltarea capacitatii ANCS de elaborare a politicilor publice in domeniul inovarii si al transferului tehnologic pentru asigurarea unei dezvoltari socio-economice durabile.
OBIECTIVELE PROIECTULUI Elaborarea si implementarea de metodologii de evaluare, monitorizare si raportare a activitatilor de inovare si transfer tehnologic precum si a rezultatelor acestora si realizarea de analize si rapoarte de evaluare.Realizarea unui sistem imbunatatit de coordonare, planificare si implementare a politicilor publice de inovare si transfer tehnologic, instruirea resurselor umane pentru eficientizarea sistemului si promovarea acestuia la nivel national.

JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI

Pentru Romania, necesitatea de a impulsiona cresterea competitivitatii economice, in special in perioada 2007-2013, care reprezinta prima etapa a procesului post-aderare, impune cerinta esentiala de a reduce si depasi decalajele tehnologice care o separa de restul statelor member UE, in special in contextul ritmului intensificat de implementare a Strategiei Lisabona revizuite.

In baza analizei facute, prin consultarea cu partenerii din sistemul national de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) si sondajul efectuat in randul comunitatii de afaceri, din practica existenta la nivelul retelei nationale pentru Inovare si Transfer Tehnologic rezulta ca acest domeniu, reprezentat de ANCS, se confrunta cu urmatoarele probleme:

 • dificultati de evaluare a impactului politicilor publice existente precum lipsa unor mecanisme obiective, subfinantarea, lipsa unei imagini pozitive a cercetarii in randul publicului si a mediului de afaceri
 • lipsa de informari corespunzatoare legate de impactul politicii ITT la nivel national si regional datorate lipsei unui mecanism de colectare a informatiilor si de consultare a factorilor interesati (CDI si mediul de afaceri)
 • nevoia de sprijin adecvat in ceea ce priveste imbunatatirea capacitatii ANCS de a elabora politici de inovare si transfer tehnologic si de a coordona si monitoriza implementarea acestora la nivelul sistemului national de cercetare dezvoltare inovare
 • insuficienta orientare catre cerintele sectorului productiv a domeniului cercetare-dezvoltare, aspect sesizat in nenumarate randuri de reprezentantii sectorului IMM
 • slaba evidentiere a performantelor si a efectelor in economie produse de absorbtia/aplicarea rezultatelor cercetarii: noi tehnologii, produse, servicii inovative
 • slaba capacitate de evaluare a blocajelor care impiedica dezvoltarea socio-economica prin valorificarea rezultatelor cercetarii si a transferului tehnologic
 • nu exista standarde de raportare a rezultatelor cercetarii astfel incat evaluarea absorbtiei acestora in economie devine extrem de dificila
 • cunostinte limitate de management inovativ care sa sprijine luarea deciziei si sa evalueze progresul inregistrat in domeniul inovarii si transferului tehnologic.

Trebuie avuta in vedere dezvoltarea competentelor resurselor umane din intreprinderi in vederea introducerii de tehnologii moderne. Acest fapt va conduce (in cele din urma) la imbunatatirea procesului de transfer tehnologic din Romania (numarul rezultatelor obtinute in cercetare, in special prin fonduri guvernamentale, care vor fi transferate in economie va creste; parteneriate noi vor fi incurajate intre mediul de cercetare si cel economic; cercetarea va fi abordata din perspectiva antreprenoriala, obtinandu-se in final o relatie mai stransa intre mediul economic si cercetare).

GRUP TINTA

Proiectul se adreseaza in mod direct administratiei publice centrale, respectiv personalului din ANCS implicat in raportarea performantelor, monitorizarea si evaluarea politicilor de ITT, dar si administratiei publice locale (Consilii Judetene (47 inclusiv sectoarele Capitalei), Prefecturi (42), Primarii ale oraselor resedinte de judet (42), precum si Agentiilor de Dezvoltare Regionala (8). In mod indirect proiectul se va adresa personalului entitatilor de inovare si transfer tehnologic care fac parte din Reteaua Nationala de Inovare si Transfer Tehnologic ReNITT – 19 Centre de Informare Tehnologica, 13 Centre de Transfer Tehnologic, 16 Incubatoare Tehnologica si de Afaceri, 4 Parcuri ?tiintifice si Tehnologice.

 

X) “Sprijinirea cooperarii transfrontaliere in mediul de afaceri si promovarea indentitatii regiunii Dolj-Olt-Pleven-Vidin-Montana”
Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013
Axa prioritara 3: “Dezvoltare economica si sociala” – dezvoltare economica si coeziune sociala prin indentificare comuna si imbunatatirea avantajelor comparative ale regiunii
Domeniu major de interventie 3.1: “Sprijinirea cooperarii transfrontaliere in mediul de afaceri si promovarea imaginii si identitatii regionale”

Parteneri:

 • Partener principal: Asociatia Romana pentru Transfer Tehnologic si Inovare (arott)
 • Partener 2: Asociatia Transfrontaliera E (quilibrum) Environment
 • Partener 3: Agency for Regional Development and Business Center – Vidin
 • Partener 4: Regional Development Agency and Business Centre 2000 – Montana
 • Partener 5: “National Centre for Information Service” – Pleven

Obiectiv general: “Dezvoltarea economica durabila a regiunii Dolj-Olt-Pleven-Vidin-Montana prin promovarea oportunitatilor zonei in vederea atragerii investitorilor straini”

Obiectiv specific: “Identificarea si promovarea oportunitatilor oferite de regiunea Dolj-Olt-Pleven-Vidin prin masuri si mijloace specifice”

Grupul tinta:

 • 2500 IMM-uri din Dolj, Olt, Pleven, Vidin, Montana
 • 700 reprezentanti ai autoritatilor publice si locale
 • Locuitori ai zonei transfrontaliere

Activitati:

 • Studiu – Strategia pentru dezvoltarea durabila a mediului de afaceri in zona Dolj-Olt-Pleven-Vidin-Montana. Studiul identifica pasii comuni ce trebuie facuti si oportunitatile immurilor din zona de a-si imbunatati produsele, procesele si valoarea serviciilor si cum sunt acestea percepute de catre investitori.
 • Dezvoltare portal – harta interactiva, administratie, date demografice, patrimoniu local, traducere simultana, retea de utilizatori, buletine informative.
 • Realizare si transmitere film – “Oportunitati de afaceri in regiunea Dolj-Olt-Pleven-Vidin-Montana”
 • Organizarea si desfasurarea a 6 workshopuri (3 in RO si 3 in BG)
 • Promovare si conferinte informative despre portal – harta interactiva (2 in Romania si 2 in Bulgaria)
 • Conferinta regionala “Promovarea cooperarii trabsfrontaliere in mediul de afaceri – tendinte si oportunitati”
 • Expozitia cu masa rotunda “Produse si servicii competitive in zona Dolj-Olt-Pleven-Vidin-Montana”
 • Organizarea si desfasurarea a 4 misiuni economice (2 in Romania si 2 in Bulgaria)
 • Activitati de vizibilitate – 2 conferinte de presa in Romania; postere, flyere, bannere; tiparire catalog de firme; 10 anunturi TV in Romania; 9 anunturi radio in Bulgaria.

Rezultate obtinute:

 • Studiu : Strategie pentru dezvoltarea durabila a mediului de afaceri in zona Dolj-Olt-Pleven-Vidin-Montana
 • Portal de promovare a zonei transfrontaliere
 • Film de promovare a zonei vizate
 • 6 workshopuri – 3 pentru IMM-uri si 3 pentru autoritatile locale (60 reprezentanti de afaceri – 30 ro + 30 bg; 60 autoritati – 30ro+30bg)
 • 4 conferinte de promovare portal (2 in ro: 1 pentru reprezentantii de afaceri + 1 pentru autoritatile locale; 2 in bg – 1 pentru reprezentantii de afaceri + 1 pentru autoritatile locale) : 80 participanti, 40 romani si 40 bulgari
 • O conferinta regionala “promovarea cooperarii transfrontaliere in mediul de afaceri – tendinte si oportunitati:” ( 50 participanti – 20 bulgari si 30 romani)
 • Expozitie “produse si servicii competitive in regiunea transfrontaliera Dolj, Olt, Pleven, Vidin, Montana’ si masa rotunda
 • 4 misiuni economice pentru promovarea investitiilor (2 in RO si 2 in BG, 80 participanti – 40 ro si 40 bg)

Buget: 285.540,00 Euro

 

XI) “Strategie regionala transfrontaliera pentru inovare: povestea celor doua regiuni, o singura strategie pentru a apropia industria de cercetare si inovare”
Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013
Axa prioritara 3: “Dezvoltare economica si sociala” – Dezvoltare economica si coeziune sociala prin identificarea si consolidarea in comun a avantajelor comparative ale zonei
Domeniu major de interventie 3.1: “Sprijnirea cooperarii transfrontaliere in mediul de afaceri si promovarea unei imagini si identitati regionale”

PARTENERI:

 • Partener principal: Asociatia Romana pentru Transfer Tehnologic si Inovare (ARoTT)
 • Partener 2: Asociatia Transfrontaliera E (quilibrum) Environment
 • Partener 3: Centrul National pentru Servicii de Informare – Pleven
 • Partener 4: Administratia Regionala Pleven

OBIECTIV PRINCIPAL: “Sprijinirea cercetarii si inovatiei prin cresterea cooperarii, in vederea asigurarii dezvoltarii durabile a zonei transfrontaliere

OBIECTIV SECUNDAR: “Crearea de instrumente comune de dezvoltare a inovarii si atragere a invetitorilor in zona transfrontaliera”

ACTIVITATI:

 • “Studiu privind stadiul actual de dezvoltare a intreprinderilor inovative, centrelor de cercetare, entitatilor de transfer tehnologic si oportunitati comune de dezvoltare”
 • INNO-Portal – soft pentru interconectare regionala si internationala a cercetarii, inovatiei, transferului tehnologic, in beneficiul mediului de afaceri si industriei
 • Campanie strategica pentru promovarea activitatilor de cercetare-dezvoltare si inovatie – 7 conferinte (4 in Romania si 3 in Bulgaria)
  • “Dezvoltarea IMM-urilor inovative si gradul de diversificare si adaptare la nevoile specifice ale grupurilor-tinta din zona transfrontaliera”
  • “Cresterea competitivitatii prin cercetare, inovare si transfer tehnologic in zona transfrontaliera – cereri, oferte si capacitate”
  • “Dezvoltarea unei agriculturi moderne prin solutii inovative, cercetare si transfer tehnologic – oferte pentru noi tehnologii in agricultura”
  • “Parteneriate transfrontaliere – premisa pentru oferte de noi tehnologii in beneficiul industriei”
  • “Structuri de sustinere pentru cresterea competitivitatii regionale prin inovare, cercetare si transfer tehnologic.”
  • “Cum sa apropiem cercetarea, inovatia si industria – rolul administratiei locale in dezvoltarea durabila si inovativa.”
  • “Strategia Regionala Transfrontaliera pentru Inovare – o povestea a doua regiuni, o singura strategie.”
 • Strategiea Regionala pentru Inovare (RIS). Strategia Regionala Transfrontaliera pentru Inovare vine in continuarea Studiului elaborat anterior si reprezinta un angajament al partenerilor de a continua stimularea inovarii in regiune. Strategia vizeaza stabilirea de scopuri si obiective comune, metodologii pentru inovare, transfer tehnologic in beneficiul industriei si actiuni ce pot fi intreprinse in comun de catre actorii-cheie din zona de granita Dolj-Pleven. Strategia va fi elaborata pe baza cercetarilor separate conduse de catre parteneri si integrate intr-un document complex ce va fi disponibil pe INNO-Portal. Activitatile de cercetare se vor concentra pe potentialele parteneriate intre entitatile de cercetare din zona Dolj-Pleven, solutii complexe pentru cercetare si inovare puse la dispozitie in comun mediului de afaceri transfrontalier, cat si indicatii si strategii de dezvoltare pentru sectorul cercetarii din zona de granita, ceea ce va permite satisfacerea cererilor pentru solutii de inovare si transfer tehnologic de pe piata
 • 5. Filmul documentar “Rezultate, performante ale cercetarii – dezvoltarii, inovarii si transferului tehnologic in beneficiul mediului de afaceri, productie si industrie din zona transfrontaliera Dolj-Pleven”. Filmul va prezenta exemple practice de promovare a proiectelor de cercetare-dezvoltare si transfer tehnologic pe cateva subiecte de interes pentru zona transfrontaliera. Filmul va fi difuzat pe posturile locale de televiziune in Dolj si Pleven, cat si in cardul Forumului pentru cooperarea transfrontaliera. Documentarul vizeaza reprezentantii mediului de afaceri, sectorul de cercetare-dezvoltare si inovare in zona Dolj-Pleven, investitori, autoritati publice si nu numai, deoarece ofera exemple practice ce pot fi utile si in alte regiuni. Obiectivul acestei activitati este sporirea interesului in mediul de afaceri pentru abordarea entitatilor de cercetare pentru solutii practice pentru dezvoltarea afacerilor, aplicarea acestor solutii si extinderea cooperarii in afaceri catre noi zone – cercetare, inovare si transfer tehnologic.
 • Forum pentru cooperare transfrontaliera cu expozitie de produse si servicii – “Cercetare-dezvoltare, inovatie, transfer tehnologic in beneficiul industriei”. Forumul va cuprinde: Prezentari ale entitatilor de cercetare din zona transfrontaliera: oferte de servicii, nivelul actual de dezvoltare a tehnologiei, experienta specifica in industriei, experienta in dezvoltarea afacerilor; Sesiuni de discutii one-to-one intre IMM-urile interesate si furnizorii de solutii in domeniul cercetarii si inovarii, pentru identificarea celor mai bune variante pentru parteneriate de afaceri si cooperare; Expozitie de produse – vor fi prezentate produse inovative ale IMM-urilor si entitatilor de cercetare din zona transfrontaliera, pentru a fi introduse la scara mai larga si directionate catre alte afaceri.
 • 4 misiuni economice (2 in Romania si 2 in Bulgaria) – Scopul acestor misiuni este promovarea produselor si serviciilor inovative in zona de granita Dolj-Pleven si atragerea investitorilor catre acest domeniu economic specific. Misiunile economice vizeaza domenii de afaceri specifice cu potential de cooperare, identificate in cadrul Strategiei elaborate anterior. Ele vor permite schimburi directe de adrese si dezvoltarea cooperarii in afaceri in zona de granita Dolj-Pleven. Deasemenea partenerii proiectului vor identifica potentialii investitori din zona Dolj-Pleven care vor fi invitati la aceste misiuni economice, pentru a initia strategia de investitie utilizand avantajele zonei transfrontaliere.
 • Activitati de vizibilitate: 6 Conferinte de presa (3 in Ro si 3 in Bg); Materiale promotionale – Bannere (2+2), pliante (2000+2000), afise (100+100), comunicate de presa (18 – inainte de fiecare eveniment – lansare si incheiere proiect, 7 conferinte, 4 misiuni economice, Forum &expozitie, studiu, INNO-Portal, strategie, film documentar), anunturi media

REZULTATE OBTINUTE

 • 1 studiu publicat: “Studiu privind stadiul actual de dezvoltare a intreprinderilor inovative, centrelor de cercetare, entitatilor de transfer tehnologic si oportunitati comune de dezvoltare” – 400 buc (200 buc. in Ro, 200 buc. in Bg) – Studiul este rezultatul activitatilor de cercetare intreprinse de catre parteneri pe ambele maluri ale Dunarii. Va fi elaborat in limba romana si tradus in limba bulgara de catre NCI Pleven. Beneficiarii acestui studiu sunt participantii la conferintele organizate in cadrul proiectului.
 • 1 Portal realizat – INNO Portal
  • 1 Soft pentru interconectare regionala si internationala in domeniul cercetarii, inovarii si transferului tehnologic, in beneficiul mediului de afaceri si industriei;
  • minim 100 utilizatori – antreprenori din zona transfrontaliera Dolj-Pleven cat si din celelalte state membre UE vor avea acces imediat la cele mai noi rezultate ale cercetarii si produse inovative realizate de entitatile specializate din zona identificata si vor intra cu mai multa usurinta in contact cu colaboratorii din domeniul Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii.
  • INNO-Portal va fi elaborat de catre aplicant (ARoTT).
  • Partenerii bulgari vor pune la dispozitie informatii specifice legate de districtul Pleven.
 • 7 conferinte organizate in cadrul Campaniei Strategice de Promovare a Activitatilor de Cercetare si Dezvoltare si Inovarii
 • 4 conferinte in RO; 30 participanti/conferinta (15 RO; 15 BG);
 • 3 conferinte in BG;30 participanti/conferinta (15 RO; 15 BG);
 • 210 beneficiari directi ai Campaniei (105 Ro, 105 Bg)
 • Conferintele vor fi organizate de catre ARoTT (4 conferinte) si NCI Pleven (3 conferinte). Ambii parteneri vor subcontracta activitatile logistice urmand procedurile de achizitie impuse de legislatia specifica fiecarei tari. Ceilalti doi parteneri (AteE si Pleven Regional Administration) vor asigura diseminarea materialelor promotionale in cadrul grupului tinta (afise, pliante etc.) In urma acestei activitati ARoTT si NCI Pleven vor selecta participantii la conferinte.
 • 1 Strategie Regionala Transfrontaliera de Inovare – minim 1000 beneficiari – Strategia reprezinta un instrument util pentru sustinerea Dezvoltarii si Cercetarii, activitatilor de Transfer Tehnologic si Inovare in zona transfrontaliera; in acest sens partea romana si cea bulgara vor conlucra pentru alegerea celor mai bune masuri si activitati necesare. Strategia va fi elaborata in limbile romana si bulgara, pentru a facilita accesul beneficiarilor din ambele tari.
 • 1 film documentar elaborat – minim 3000 beneficiari directi – filmul este elaborat in limba romana de catre partenerul principal (ARoTT), sarcina subtitrarii revenind partenerului bulgar NCI Pleven. Va fi transmis pe posturile de televiziune locale de pe ambele parti ale frontierei.
 • 1 Forum si expozitie pentru cooperare transfrontaliera (40 participanti – 20 Ro, 20 Bg) – “Cercetare si Dezvoltare, Inovare, Transfer Tehnologic in beneficiul industriei” – Forumul si expozitia vor fi organizate de catre ARoTT, care va subcontracta facilitatile legate de organizarea evenimentului (cazare, catering, transport, spatiu expozitie etc.) Aplicantul si partenerii vor identifica cele mai reprezentative entitati din domeniul Cercetare-Dezvoltare, Inovare si Transfer tehnologic din zona transfrontaliera ce vor fi invitati sa participe la expozitie, in scopul de a atrage investitori, sustinand dezvoltarea regionala durabila.
 • 4 misiuni economice (2 in Ro si 2 in Bg; 20 participanti – 10 Ro si 10 Bg)/misiune (80 beneficiari directi) – partenerii romani si bulgari vor identifica si propune situri economice inovative pentru a fi vizitate si entitati de cercetare-dezvoltare si transfer tehnologic cu care posibilii investitori vor putea intra in contact direct in cadrul acestor misiuni. Pentru organizarea acestor misiuni, aplicantul si partenerul bulgar implicat in aceasta activitate, vor selecta subcontractori (catering, cazare, transport etc) conform procedurilor de achizitie publica specifice fiecarei tari.

GRUPUL TINTA

 • Agenti economici din zona transfrontaliera Dolj-Pleven
  • (200 beneficiari directi ai Campaniei Strategice – 100 din Ro si 100 din Bg
  • 80 beneficiari ai misiunilor economice – 40 din Ro si 40 din Bg
  • Minim 1000 utilizatori ai portalului
  • Minim 100 vizitatori ai expozitiei
  • Minim 3000 beneficiari ai filmului documentar
 • Entitati de Cercetare-Dezvoltare, Inovare si Transfer Tehnologic din zona Dolj-Pleven – 40 participanti la Forum si expozitie; entitati identificate prin intermediul studiului si portalului; beneficiari ai filmului documentar
 • Autoritatile locale din zona transfrontaliera Dolj-Pleven – 10 participanti la conferinta “Modalitati de apropiere a cercetarii, inovarii si industriei – rolul administratiei locale in procesul de dezvoltare inovativa durabila”;beneficiari ai Strategiei

Buget:   371,230.00 Euro

 

 


XII. “Centre de informare Pleven-Craiova-Slatina, punte de legatura intre cele doua tari”

(25.06.2010-24.09.2011)
Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013
Axa prioritara 3: “Dezvoltare economica si sociala – Dezvoltare economica si coeziune sociala prin identificarea si consolidarea in comun a avantajelor comparative ale zonei”
Domeniul major de interventie 3.1: “Sprijnirea cooperarii transfrontaliere in mediul de afaceri si promovarea unei imagini si identitati regionale”

PARTENERI:

 • Partener principal: “Euroregiunea Pleven – Olt”
 • Partener 2: Asociatia Romana pentru Transfer Tehnologic si Invoare (ARoTT)

OBIECTIV GENERAL: “Sprijinirea contactelor de cooperare transfrontaliera intre partile implicate in procesul de dezvoltare, pentru a putea utiliza avantajele comparative si schimbul de informatie, studiile de piata si cooperarea pentru stimularea cresterii economice in regiune.”

OBIECTIVE SPECIFICE:

 • “Dezvoltarea unei baze de date regionale comune pentru identificarea, colectarea si publicarea oportunitatilor si contactelor transfrontaliere”
 • “Crearea unor metode si reglementari pentru dezvoltarea unui cadru pentru activitati sociale si economice comune.”
 • “Promovarea comuna a produselor si serviciilor regionale”

ACTIVITATI:

 • Activitatea 1: Implementarea unui grup de activitati legate de alcatuirea echipei de implementare si management al proiectului:
  • Organizarea a doua competitii pentru crearea echipei comune de implementare a proiectului
  • Crearea Comitetului de Conducere a proiectului (JSPC)
  • Stabilirea detaliata a programului de implementare
  • Organizarea a 15 intalniri lunare ale echipei proiectului
  • Organizarea a 5 intalniri ale Comitetului de Conducere (la fiecare 3 luni)
 • Activitatea 2: Implementarea unui grup de activitati legate de elaborarea unei baze de date comune
  • Desfasurarea a 4 proceduri de achizitie publica in conformitate cu cerintele Programului si legislatia nationala relevanta pentru subcontractarea activitatilor respective.
  • Elaborarea unui studiu pentru identificarea a noi nise de piata
  • Elaborarea unui studiu al oportunitatilor pentru realizarea de produse, procese si servicii transfrontaliere in regiune.
  • Crearea unui portal electronic interactiv cu doua produse software pentru transfer de informatie.
  • Crearea unei baze de date ce cuprinde profilele economice si detaliile de contact ale IMM-urilor si ONG-urilor din regiunea vizata.
 • Activitatea 3: Implementarea unui grup de activitati legate de elaborarea strategiei de management si a documentelor operationale pentru centrele de informare si stabilirea serviciilor oferite de acestea.
  • Desfasurarea unei proceduri de achizitie publica pentru elaborarea strategiei de management si documentelor operationale pentru centrele de informare si stabilirea serviciilor oferite de acestea.
  • Elaborarea unei Strategii pentru dezvoltarea centrelor de informare
  • Elaborarea strategiei de marketing pentru operarea centrelor si determinarea serviciilor oferite de acestea
 • Activitatea 4: Implementarea unui grup de activitati legate de popularizarea IMM-urilor si ONG-urilor din regiunea transfrontaliera vizata.
  • Desfasurarea a doua proceduri de achizitie pentru selectarea subcontractorilor activitatilor respective.
  • Elaborarea unui film documentar de 30 de minute pentru popularizarea practicilor de succes din Olt, Dolj si Pleven
  • Organizarea a 3 Targuri in Craiova, Slatina si Pleven
 • Activitatea 5: Implementarea unui grup de activitati pentru vizibilitatea proiectului
  • Desfasurarea unei proceduri de achizitie publica pentru elaborarea materialelor promotionale
  • Organizarea a 3 conferinte de presa pentru lansarea proiectului si 3 conferinte de presa pentru incheierea acestuia.
  • Elaborarea materialelor promotionale pentru popularizarea proiectului
  • Organizarea unor evenimente media.

Acest set de activitati se bazeaza pe elaborarea si diseminarea de materiale si evenimente de promovare a proiectului si activitatilor desfasurate. In urma procedurii de achizitie publica va fi selectat un subcontractor pentru: 900 afise format A3 pentru expozitii (300/expozitie); 100 afise format A3 pentru prezentarea strategiilor; o brosura format A5 de 12 pagini pentru prezentarea centrelor de informare (3000 copii); 6 bannere 400×80 cm din polivinil; 3 panouri informative conform Manualului de Identitate Vizuala; plicuri promotionale (3000 buc); stilouri promotionale (3000 buc); 3 participari la emisiuni radio pe 3 posturi radio locale; 3 participari la emisiuni TV pe 3 posturi TV locale; 3 transmisiuni ale filmului documentar si prezentari ale rezultatelor proiectului pe posturile TV locale

 • Activitatea 6 Achizitionarea de echipament de birou pentru echipa de imlpementare
 • Activitatea 7 Elaborarea si transmiterea raportului final – aceasta activitate va fi implementata de catre echipa proiectului la o luna dupa finalizarea proiectului.
 • Activitatea 8 Emiterea de rapoarte lunare catre Biroul de Secretariatul Tehnic Comun (STC) Calarasi – aceasta activitate va fi desfasurata in fiecare luna pe perioada implementarii proiectului si o luna dupa finalizarea acestuia, inainte de emiterea raportului final.

REZULTATE OBINUTE

O baza de date construita cu ajutorul studiilor de piata si informatiilor statistice. Informatia oferita de catre centrele de informare ca rezultat principal al proiectului, va fi utilizata nu numai de catre IMM-uri ci si de organizatiile publice, ONG-uri, institutii locale si de stat si populatia din regiunea transfrontaliera. In acest fel se vor crea noi oportunitati pentru atragerea investitiilor si crearea de noi parteneriate, datorita contactelor si cooperarii transfrontaliere, oferind posibilitatea de a se implica in procesul de dezvoltare economica tuturor partilor interesate.

 • Strategia pentru operarea centrelor de informare. Proiectul contribuie la cresterea mobilitatii fortei de munca din regiune, asigurand comparabilitatea locurilor de munca disponibile, a profilelor si specializarilor si oferind informatii clare despre recunoasterea diplomelor si cursurilor de formare profesionala straine. Informatiile oferite vor fi utilizate de mai multe grupuri-tinta – proaspeti absolventi, ucenici, angajatori, autoritatile care activeaza in domeniul pietei muncii – in acest fel proiectul contribuind la compatibilizarea cererii pentru locuri de munca cu oferta de locuri de munca existenta scazand astfel rata somajului.
 • Popularizarea IMM-urilor si ONG-urilor din zona transfrontaliera vizata. Obtinerea acestui rezultat nu numai ca reprezinta o modalitate moderna de a atrage investitori straini in regiune si de a creste indicatorii economici, ci confera si incredere IMM-urilor si ONG-urilor si sprijina integrarea lor la nivel european. Necesitatea de a obtine acest rezultat este strans legata de sustenabilitatea si oportunitatea de multiplicare a efectelor proiectului.

Grupul tinta

 • Beneficiari directi: 8 persoane implicate direct in implementarea proeictului; cel putin 60 de reprezentanti de companii si ONG-uri participanti la intalnirile pentru organizarea managementului centrelor de informare si elaborarea strategiei de operare a acestora; cel putin 60 de reprezentanti de companii si ONG-uri participanti la stabilirea seturilor de activitati legate de centrele de informare; cel putin 20 de persoane implicate in elaborarea analizelor economice; cel putin 60 de companii participante la elaborarea strategiei de marketing; cel putin 30 de persoane implicate in elaborarea materialelor promotionale; cel putin 60 de companii participante la expozitii; cel putin 10 reprezentanti media participanti la conferintele de presa.
 • Beneficiari indirecti: autoritati regionale si locale, institutii regionale si locale, organizatii, departamente de cercetare-dezvoltare, IMM-uri si ONG-uri, populatia din regiune.

Cresterea si dezvoltarea economica presupun existenta unor antreprenoriate competitive, capabile sa utilizeze avantajele si oportunitatile economiei de piata. Prin intermediul acestui proiect “Euroregiunea Pleven-Olt”, in parteneriat cu ARoTT, a asistat IMM-urile in procesul de imbunatatire a mediului de afaceri, stimuland dezvoltarea economiei regionale si punand la dispozitie noi servicii de informare de mare importanta pentru crearea de parteneriate intre domeniul public si cel privat.

Buget: 362,389.50 euro