Adresă: Calea București 107, Craiova 200512
Telefon: 0251 543 739

Website: http://mecanica.ucv.ro/

Facultatea de mecanica

În anul 1977, prin Decretul Consiliului de Stat nr. 207 s-a înfiinţat Facultatea de Mecanică din Craiova, cu următoarele specializări: Tehnologia construcţiilor de maşini, Maşini unelte, Construcţii civile industriale şi agricole şi Utilaje pentru materiale de construcţii.

Continuând tradiţia învățământului tehnic superior din Craiova în domeniul vehiculelor comerciale (Facultatea de Mecanizare a Agriculturii din Craiova Decretul 175 / 1948) în anul 1990 s-au înfiinţat specializările: Autovehicule rutiere şi Maşini şi instalaţii agricole.

De asemenea din anul 1992 se promovează noi specializări: Inginerie Economică în domeniul mecanic, Ştiinţa materialelor şi Mecanică aplicată. Răspunzând provocărilor actuale în anul 2005 s-a înfiinţat specializarea Ingineria transporturilor şi a traficului.

Prin programele de studii se asigură pregătirea absolvenţilor de liceu pentru a deveni ingineri prin cursuri de licență cu durata de 4 ani. Pentru absolvenţii cursurilor licență se oferă învăţământ de master cu durata de 2 ani. 

Facultatea de Mecanică a Universităţii din Craiova a iniţiat în anul 2005 primul program doctoral în Inginerie Mecanică în cadrul Scolii Doctorale “Academician Radu Voinea”. 
Doctoratul în ştiinţe inginereşti este un doctorat de tip ştiinţific în domeniul fundamental –ştiinţe inginereşti, organizat în două modalităţi: doctorat cu frecventă (pe locuri finanţate de la buget sau cu taxă) şi doctorat fără frecvenţă (cu taxă).

Formarea viitorilor specialişti se realizează, la standardele impuse, prin:

 

  • existenţa în planurile de învăţământ a unor discipline cu tematică de actualitate, comparabile cu cele din instituţiile de învăţământ superior reprezentative din Europa şi America de Nord;
  • existenţa unor colective de cadre didactice cu mare experienţă didactică şi de cercetare, cu stagii de specializare la universităţi şi companii din SUA, Anglia, Olanda, Germania, Franţa, Spania, Portugalia, Belgia;
  • funcţionarea în cadrul facultăţii a unor nuclee de cercetare, consacrate, ce au ca obiectiv elaborarea şi procesarea de noi materiale în domenii de mare interes (metalurgia pulberilor, materiale compozite, materiale speciale)
  • existenţa unor centre de instruire asistată de calculator, susţinute de companii recunoscute producătoare de software pentru ingineria mecanică (AutoDesk, Structural Research & Analysis Corporation, Cosmos, Catia, ProEngineering etc.).