Adresa: mun. Craiova, str. Vasile Alecsandri, nr. 11, Corp C1, jud. Dolj.

Tel/fax: 0351.467487/0351.467477

Pagina web: www.mag-construct.ro

E-mail: center@mag-group.ro

Conducerea:

- Administrator și Director general: Grigore Alexandru; adresă e-mail: a.grigore@mag-group.ro

- Director executiv: Grigore Ionuț; adresă e-mail: ionut.grigore@mag-group.ro

- Director comercial: Pîrvu Cristian Dan; adresă e-mail: cristian.pirvu@mag-group.ro

Website: www.mag-construct.ro

MAG CONSTRUCT

Principala activitate a companiei constă în lucrări de construcții, în principal  lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. De-a lungul timpului, datorită seriozității și calității serviciilor oferite, societatea s-a dezvoltat continuu, cifra de afaceri crescând de la an la an.

Dezvoltarea societății a determinat şi creșterea numărului personalului angajat, acesta evoluând de la 1 angajat (2008) la 36 salariaţi la finele anului 2013, structura acestora fiind următoarea:

–       Conducere şi personal TESA – 12 persoane (un director general, un director executiv, un director comercial, un asistent manager, trei ingineri, un subinginer, doi economişti, un specialist în comunicare și relații publice și un inspector resurse umane)

–       Personal direct productiv – 24 persoane (zidari, dulgheri, instalatori, fierari-betonişti, maşinişti, mecanici utilaje, mozaicari, şoferi şi necalificaţi)

În luna martie a anului 2012, Mag Construct SRL a implementat un sistem de management integrat (calitate, mediu, sănătate și securitate ocupațională) care a fost certificat de AeroQ SA București (organism acreditat pentru certificarea sistemelor de management).

Dotarea tehnică, capitalul uman şi resursele financiare ale companiei, coroborate cu relaţia de parteneriat stabilită cu BRD – GSG Sucursala Craiova care a devenit principala instituţie financiară cu care societatea noastră colaborează, au contribuit la luarea deciziei de a intra pe piaţa licitaţiilor publice. Începând din luna noiembrie 2012, Mag Construct SRL a devenit un jucător activ pe această piaţă. Această activitate a fost şi este posibilă şi ca urmare a unei bune organizări financiare, a fundamentării unui cash-flow realist, care a permis ca obligaţiile scadente către bugetul general consolidat, bugetul local şi furnizori să fie achitate în termen.

Pentru atingerea înaltelor standarde de calitate care caracterizează întreaga activitate a Mag Construct SRL şi a obiectivelor propuse (printre care se numără, în primul rând, satisfacția clienților), compania a stabilit o fructoasă colaborare cu furnizori de renume pe piață, dintre care amintim: BauMax România SRL, Ciromat Servconstruct SRL, Dedeman SRL, Elpreco SA, Elprest SRL, Europlastic SRL, Holver SRL, Melinda Impex Instal SRL, Romstal Imex SRL.