OTIMMC Craiova

Oficiul Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie Craiova, (OTIMMC Craiova), este organizat şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Energiei Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri.
OTIMMC Craiova funcţionează ca interfaţă între minister şi mediul afaceri.
Principalele atribuţii ale OTIMMC Craiova sunt:
a) dezvoltă baza de date cu întreprinderile mici şi mijlocii din regiunea Oltenia;

b) colaborează cu reprezentanţii prefecturilor, administraţiei publice locale, ai agenţiilor de dezvoltare regională şi cu organizaţiile reprezentative pentru întreprinderile mici şi mijlocii, precum şi cu persoane juridice sau fizice, pentru implementarea Strategiei guvernamentale pentru susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;

c) promovează şi dezvoltă parteneriate cu organizaţiile patronale;

d) implementează programele de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;

e) facilitează accesul întreprinderilor mici şi mijlocii la serviciile şi achiziţiile publice, precum şi la activele aparţinând regiilor autonome, societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat.;

k) constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;

l) asigură implementarea şi monitorizarea prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, la nivel local;

m) asigură implementarea la nivel local a politicilor privind dezvoltarea distribuţiei produselor şi serviciilor de piaţă prin monitorizarea aplicării prevederilor O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă aprobată prin Legea nr. 650/2002 şi H.G. nr. 333/2003;

n) promovează şi dezvoltă cu prioritate relaţii de colaborare şi parteneriat cu organizaţiile patronale reprezentative la nivel local pentru întreprinderile mici şi mijlocii, potrivit Comunicării Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor „Gândiţi mai întâi la scară mică”: Prioritate pentru IMM-uri. Un „Small Business Act” pentru Europa – COM(2008) 394 final, precum şi bunelor practici din celelalte ţări membre ale Uniunii Europene;

o) transpune şi aplică la nivel local „Small Business Act”, elaborează „Planului regional de acţiuni”, şi contribuie la elaborarea Raportului anual privind domeniul IMM

Important!

STRATEGIA GUVERNAMENTALĂ PENTRU DEZVOLTAREA SECTORULUI

ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA MEDIULUI DE AFACERI

DIN ROMÂNIA – ORIZONT 2020

SGIMMMA