Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret

Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret

Ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, a participat astăzi, 8 aprilie 2015, la lansarea campaniei de informare privindPlanul de Implementare a Garanției pentru Tineret, cu sprijin de la Comisia Europeană, Directoratul General Ocupare, Afaceri Sociale și Incluziune. Evenimentul s-a desfașurat în prezența premierului României, Victor Ponta.

Garanția pentru tineret este o inițiativă care urmărește să combată șomajul în rândul tinerilor, asigurându-se că orice persoană cu vârsta sub 25 de ani – indiferent dacă s-a înregistrat sau nu ca șomer – primește o ofertă de angajare, în termen de 4 luni de la terminarea studiilor sau de la pierderea locului de muncă. Oferta constă într-un contract de muncă, ucenicie, stagiu ori un curs de formare continuă, care trebuie adaptat nevoilor și situației fiecăruia.

Începând din acest an, Planul de Implementare a Garanției pentru Tineret beneficiază de o suplimentare de 343 milioane de euro din fonduri europene. Țările Uniunii Europene au adoptat acest principiu al garanției pentru tineret în luna aprilie 2013 (la Recomandarea Consiliului)”, a explicat Ministrul Fondurilor Europene.

 Totodata, Marius Nica a subliniat faptul ca alocarea financiară specială din Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” trebuie angajată prin proiecte eligibile până la sfârșitul anului 2015 și, de aceea, Ministerul Fondurilor Europene intenționează lansarea cererilor de propuneri de proiecte pentru tinerii NEETs (care nu au un loc de muncă și nu urmează o formă de învățământ sau de formare profesională) începând cu a doua parte a lunii mai 2015.

În acest sens, ghidurile solicitantului vor fi supuse consultării publice în luna aprilie 2015. O primă consultare s-a desfășurat deja în luna decembrie a anului 2014. Deschiderea liniilor de finanțare este posibilă numai după aprobarea metodologiei și a criteriilor folosite pentru selecția operațiunilor de către Comitetul de Monitorizare al Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (conform art. 47 al Regulamentului UE nr. 1303/2014), previzionată pentru prima parte a lunii mai 2015.